Skoči do osrednje vsebine

Agencija je začela z izdajo rednih odločb OMD za leto 2019

Po izvedbi predplačil v višini 29,6 milijonov evrov bo v decembru za ukrep OMD upravičencem izplačanih še 8,6 milijonov evrov rednih plačil.

Pokošeni hriboviti travniki

Pokošeni travniki

Agencija je že v oktobru začela z obračunavanjem predplačil za ukrep OMD (plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami) za leto 2019.

V oktobru in novembru je bilo izdanih 41.787 odločb, na osnovi katerih je bil večini upravičencev izplačan prvi del izplačila v višini 75 % pripadajočih sredstev za posamezno kmetijo v skupni vrednosti 29,6 milijonov evrov.

Zdaj pa je Agencija začela z redno izdajo odločb za OMD. Redne odločbe bodo najprej prejeli tisti upravičenci, ki v oktobru in novembru niso prejeli predplačil, nato pa bo sledila še izdaja rednih odločb tistim, ki jim bo Agencija izplačala še preostalih 25 % odobrenih sredstev.

V decembru bo za OMD 2019 upravičencem skupno izplačanih okrog 8,6 mio EUR sredstev.