Skoči do osrednje vsebine

Uprava za jedrsko varnost se je sestala z nevladnimi organizacijami

Vabilu Uprave za jedrsko varnost (URSJV) na srečanje z nevladnimi organizacijami sta se dne 3.12.2019 odzvali Zveza ekoloških gibanj Slovenije - ZEG (g. Karel Lipič, dr. Leo Šešerko in g. Matjaž Valenčič) ter Greenpeace Slovenija (ga. Katja Huš).

Direktor URSJV, g. Igor Sirc, je navzočim predstavnikom nevladnih organizacij uvodoma izrekel dobrodošlico ter poudaril, da tudi tokrat URSJV tem sestanka ne želi omejevati s formalnim dnevnim redom temveč želi sestanek izrabiti kot panel za sproščeno in odprto izmenjavo mnenj na področjih in temah, ki jih želijo izpostaviti sami udeleženci. 

Tako je razprava tekla predvsem o projektu suhega skladišča izrabljenega goriva, projektu podaljšanja življenjske dobe NE Krško, posodabljanju programa razgradnje NE Krško in programa odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva, projektu odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov in skladiščnih kapacitet v NEK, vprašanjem staranja reaktorske posode NE Krško v povezavi z morebitnim podaljšanjem življenjske dobe, postopkom zapiranja Rudnika Žirovski vrh ter vprašanjem radona v življenjskem in delovnem okolju. Posebej pa so predstavniki ZEG poudarili problem financiranja nekaterih nevladnih organizacij.

Predstavniki URSJV so na vsa vprašanja in izpostavljene dileme odgovorili, prav tako pa so se s predstavniki nevladnih organizacij strinjali, da je odprt in konstruktiven dialog na področju jedrske in sevalne varnosti zaželen in ga je potrebno negovati, v okviru dialoga pa je potrebno vključiti tudi širšo javnost, zastopano tudi preko nevladnih organizacij s tega področja.