Skoči do osrednje vsebine

Odgovor Ministrstva za obrambo na navedbe Sindikata vojakov Slovenije, objavljene na spletni strani sindikata

Sindikat vojakov Slovenije (SVS) je 3. decembra letos na svoji spletni strani objavil zapis v zvezi z odpovedjo Pogodbe o zagotavljanju pogojev za delovanje SVS in o pogovorih s predstavniki Ministrstva za obrambo glede sklenitve nove pogodbe, v katerem je vrsta netočnosti, ki jih želimo v nadaljevanju popraviti oziroma pojasniti.

Ministrstvo za obrambo je 20. maja letos zaradi kršitev in prekoračitve sindikalnega delovanja na obrambnem področju SVS odpovedalo Pogodbo o zagotavljanju pogojev za delovanje s šestmesečnim odpovednim rokom, ki je začel teči z dnem vročitve. V tem obdobju se je ministrstvo z vodstvom SVS pogajalo in usklajevalo o vsebini nove pogodbe, ki pa so jo predstavniki SVS do izteka šestmesečnega roka zavračali. Glede na to da nova pogodba do 20. novembra ni bila sklenjena, tri pooblaščene osebe, ki so v okviru polnega delovnega časa za SVS opravljale sindikalno delo, z 21. novembrom nimajo več pravne podlage za koriščenje ur sindikalnega dela za poln delovni čas, kar jim je omogočala pogodba, ki ni več veljavna. Časovni okvir za sklenitev nove pogodbe, ki ga opredeljuje zakon, predsednik sindikata dobro pozna. Zato je navedba, da so za dokončno neveljavnost pogodbe po preteku šestmesečnega roka po odpovedi izvedeli iz medijev najmanj sprenevedanje, predvsem pa zavajanje javnosti in članov sindikata.

Na sestanku 12. novembra je bilo SVS jasno pojasnjeno, da bodo sindikalni zaupniki brez podpisa nove pogodbe pred iztekom veljavnosti obstoječe, z 21. novembrom nadaljevali delo v enotah Slovenske vojske oziroma bodo z ukazom razporejeni na formacijske dolžnosti, za katere izpolnjujejo pogoje.

Ministrstvo za obrambo je s predstavniki SVS tudi po 20. novembru nadaljevalo pogovore glede vsebine nove pogodbe, vendar je predsednik sindikata Gvido Novak na zadnjem srečanju 29. novembra predlagal, da pogovori zamrznejo do odločitve sodišča, saj je sindikat sprožil kolektivni delovni spor zaradi domnevnih kršitev ministrstva glede odpovedi pogodbe.

Čeprav Ministrstvo za obrambo in SVS nimata sklenjene Pogodbe o zagotavljanju pogojev za delovanje sindikata, bo ministrstvo tudi v prihodnje zagotavljalo pogoje za delovanje SVS na podlagi in v okviru določil Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti in Zakona o delovnih razmerjih. S tem bodo zagotovljeni minimalni pogoji za sindikalno delovanje SVS, ki jih predpisujeta navedena predpisa.