Skoči do osrednje vsebine

Minister Poklukar je obiskal Društvo SOS telefon

Med 25. novembrom in 10. decembrom obeležujemo mednarodne dneve boja proti nasilju nad ženskami. V ministrstvu dajemo velik pomen sodelovanju z nevladnimi organizacijami na različnih področjih. V ta namen je danes, 4. decembra 2019, minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar z najožjo ekipo obiskal Društvo SOS telefon. Podrobneje se je seznanil z delom društva in jim izrazil podporo za njihova prizadevanja.

Sodelovanje med ministrstvom in policijo ter društvom poteka že vrsto let na različnih ravneh, z različnimi vsebinami in cilji. Izključni namen sodelovanja pa je zaščita žrtve.


Zakonodaja na področju obravnave nasilja nad ženskami in družinskega nasilja se je v letošnjem letu spremenila, in sicer se je spremenil Zakon o kazenskem postopku, ki implementira Direktivo (2012/29/EU) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012. Ta določa minimalni standard na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj. Novela Zakona o kazenskem postopku med drugim tudi predvideva, da mora pristojni organ, ponavadi je to policija, že ob prvem stiku z žrtvijo oziroma oškodovancem izdelati individualno oceno stopnje ogroženosti žrtve.