Skoči do osrednje vsebine

Sodelovanje Urada RS za nadzor proračuna na 22. letni konferenci notranjih revizorjev

V Laškem je 28. in 29. novembra 2019 potekala redna, tokrat že 22. letna konferenca notranjih revizorjev v organizaciji Slovenskega inštituta za revizijo, z raznolikim in zanimivim programom strokovnih predavanj.

V uvodnem delu konference je direktor SIR dr. Marjan Odar udeležencem izobraževanja za pridobitev naziva »preizkušeni notranji revizor« slavnostno podelil potrdila o pridobitvi naziva. Ker pa je SIR od lani tudi izvajalec izobraževanja za pridobitev nazivov »državni notranji revizor« in »preizkušeni državni notranji revizor«, sta direktor SIR in direktor UNP Dušan Sterle  skupaj podelila tudi potrdila o pridobitvi naziva »preizkušeni državni notranji revizor«. Potrdila so prejeli tudi štirje sodelavci z UNP.

Med sodelujočimi predavatelji na konferenci, na kateri je bilo predstavljenih 15 različnih tem, je bil tudi direktor urada Dušan Sterle s temo »Notranja revizija v javnem sektorju – le obveza ali učinkovito sredstvo pri upravljanju proračunskih uporabnikov?«. Poudaril je vlogo notranjega revizorja ne le pri vpogledu v pravilnost in učinkovitost izvajanja preteklih procesov v poslovanju, pač pa tudi njegovo sposobnost predvidevanja prihodnosti in z njo povezanih izzivov v poslovanju proračunskega uporabnika. Brez te sposobnosti, ki je rezultat stalnega izpopolnjevanja znanja in opazovanja spreminjajočega se poslovnega okolja, notranji revizor po njegovem mnenju ne more celovito odigrati svoje vloge v odnosu do predstojnika proračunskega uporabnika.

V nadaljevanju je Dušan Sterle poudaril opažanje urada, da mnogi predstojniki proračunskih uporabnikov na notranje revidiranje še vedno gledajo predvsem z vidika zakonske obveze, ne pa z vidika koristi, ki jih notranje revidiranje, njegova odkritja, priporočila in nasveti lahko predstavljajo za poslovanje proračunskega uporabnika. Ena od posledic takšnega odnosa do notranjega revidiranja je po njegovem mnenju tudi kadrovska podhranjenost notranjerevizijskih služb pri proračunskih uporabnikih in posledično tudi preobremenjenost  obstoječih kadrov. Povedal je še, da na uradu izvajamo izobraževanje v obliki krajših predavanj skupinam predstojnikov proračunskih uporabnikov z različnih področij javne uprave, katerega namen je osveščanje predstojnikov o tem, da notranja revizija ni le zakonska obveza, ampak predvsem funkcija, ki lahko pomembno vpliva na pravilno, zakonito, učinkovito in uspešno poslovanje proračunskega uporabnika.