Skoči do osrednje vsebine

Ministrica Katič na zasedanju Sveta Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve v Bruslju pozvala vse države k ratifikaciji Istanbulske konvencije

Ministrica za pravosodje Andreja Katič se je 3. decembra 2019 udeležila pravosodnega dela zasedanja Sveta Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve v Bruslju.

Ministri in ministrice v dvorani na zasedanju

Zasedanje Sveta Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve v Bruslju | Avtor European Union

1 / 2

Svet je dosegel splošni pristop glede Predloga Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1393/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (»vročanje pisanj«) in Predloga Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah. Bistven doprinos obeh uredb je uvedba digitalizacije, ki bo prispevala k izboljšanju učinkovitosti in hitrosti sodnih postopkov ter tako vplivala na izboljšanje delovanja pravosodja v čezmejnih zadevah.

V nadaljevanju je Svet sprejel Sklepe o pravicah žrtev, ki predstavljajo zavezo, da se bo delo na področju zaščite žrtev intenziviralo, in pozdravljajo vidik vključevanja vseh deležnikov ter učinkovito koordinacijo med njimi. S tem bi dosegli s katero dostopnost do storitev in programov za vse žrtve. Slovenija sklepe močno podpira, zlasti ker spodbujajo k sodelovanju in povezovanju deležnikov na lokalnem, nacionalnem in meddržavnem nivoju ter izobraževanju, usposabljanju ter nenazadnje zagotavljanju financiranja s strani EU. Ministrica Katič je posebej pozvala vse države k ratifikaciji Istanbulske konvencije ter v luči odprave pridržkov napovedala spremembo kazenske zakonodaje KD posilstva v smeri uveljavitve modela soglasja. Slovenija si prizadeva biti v družbi  najnaprednejših držav na tem področju.

Svet je sprejel tudi Sklepe o prihodnosti pravosodnega sodelovanja v civilnih zadevah, ki jih je finsko predsedstvo pripravilo s ciljem predstaviti stališče Sveta in začrtati smernice za bodoče delo Sveta na tem področju, ki bodo lahko služile tudi Evropski komisiji kot vodilo pri oblikovanju bodočega delovnega programa. Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah je pomembno za vsakodnevno življenje državljanov in podjetij.   Ključno je učinkovito izvajanje in delovanje obstoječega pravnega reda EU ter zagotavljanje koherentnosti in konsistentnosti tako glede obstoječih kot glede bodočih zakonodajnih aktov, medtem ko Svet poziva da se pred uvajanjem novih pravnih aktov opravi poglobljena analiza ter ocena potrebnosti.

Evropska komisija je Svetu poročala o napredku pri vzpostavitvi Urada evropskega javnega tožilca. Evropska glavna tožilka Laura Codruța Kövesi pa je predstavila svojo vizijo ter načrte v zvezi z vzpostavitvijo EPPO.