Skoči do osrednje vsebine

Minister za zdravje s predstavniki občin o problematiki zagotavljanja osnovne zdravstvene oskrbe v občinah

Minister za zdravje Aleš Šabeder se je danes srečal z župani, direktorji zdravstvenih domov in direktorji občinskih uprav. Pogovarjali so se predvsem o pomanjkanju zdravnikov družinske medicine. Minister za zdravje je uvodoma predstavil ukrepe Ministrstva za zdravje na področju reševanja družinske medicine, tako tiste, ki so bili že izvedeni, kot tiste, ki so še v pripravi.

Srečanje predstavnikov Ministrstva za zdravje in občin

Na Ministrstvu za zdravje smo s sprejetjem Aneksov št. 1., 2. in 3. k Splošnemu dogovoru za leto 2019 znižali normativ opredeljenih pacientov oziroma število pacientov na zdravnika, omogočili nagrajevanje nad-povprečno obremenjenih zdravstvenih timov družinske medicine in pediatrije ter pacientom omogočili več storitev, izvajalcem pa zagotovili plačilo izvedenega večjega obsega programa. Poleg tega smo povečali število specializacij za področje družinske medicine na 95 mest ter odprli možnost, da se v Sloveniji lahko zaposli 55 zdravnikov specialistov družinske medicine iz tretjih držav. Z dekanoma obeh medicinskih fakultet pa se pogovarjamo, kako bi v naslednjem letu povišali vpis na Medicinsko fakulteto. 

Poleg omenjenih izvedenih ukrepov je minister za zdravje med tistimi ukrepi, ki jih bomo izvedli v prihodnje, izpostavil Splošni dogovor za leto 2020, ki opredeljuje tudi način financiranja ter projekt za zmanjševanje administrativnih obremenitev. Na srečanju so izpostavili tudi problematiko vpisa na obe medicinski fakulteti in zagotavljanja dodatnih zdravnikov v sistemu. 

Pregled zadnjih petih let pokaže, da smo na Ministrstvu za zdravje podelili 17 soglasij na podelitev koncesij na področju splošne in družinske medicine, sofinancirali nakup 40 reševalnih vozil, prek Splošnega dogovora pa zagotovili dodatnih 20 mio. EUR v sistem nujne medicinske pomoči. V letošnjem letu smo oblikovali tudi delovno skupino za reševanje problematike primarnega zdravstvenega varstva. Ena od njenih nalog je tudi priprava novega modela financiranja družinskih ambulant.

Po koncu sestanka je minister za zdravje povedal: "Dobili smo veliko predlogov, pobud. Seznanili so nas s konkretnimi problemi, izzivi, ki jih imajo na terenu. Ključni dogovori današnjega sestanka so, da pripravimo nabor dodatnih ukrepov in nadaljnje korake. Najpomembneje je to, da smo se dogovorili za naslednje srečanje, ki bo takoj po novem letu." Ob tem je poudaril, da bomo tudi tu šli korak za korakom, prav tako kot pri reševanju vseh ostalih zadev na Ministrstvu za zdravje.  

Minister za zdravje je ocenil, da je bil sestanek konstruktiven. Krepitev primarne ravni zdravstvene dejavnosti je bila in še vedno ostaja ena od prioritet Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za zdravje.