Skoči do osrednje vsebine

Minister Rudi Medved na ministrskem vrhu Sveta EU za telekomunikacije: Evropska suverenost nad podatki naj temelji na etičnih načelih

Minister za javno upravo Rudi Medved se je v torek, 3. decembra 2019, udeležil zasedanja Sveta EU za promet, telekomunikacije in energijo, ki poteka v Bruslju.

Minister je na zasedanju razpravljal o etičnih vidikih, ki so ključni za uspeh podatkovne ekonomije. Osrednja tema srečanja je bila razprava o dostopnosti podatkov in njihovi etični uporabi v EU.

Na Svetu EU so ministri razpravljali o dodatnih ukrepih in instrumentih, ki so potrebni za spodbujanje evropskega podatkovnega gospodarstva in za spodbujanje izmenjave podatkov v zasebnem sektorju. Posebno pozornost so ministri v razpravi posvetili potrebni graditvi zaupanja v podatkovno ekonomijo, predvsem z vidika razvoja umetne inteligence in avtonomnih sistemov.

Ministri in ostali visoki funkcionarji so razpravljali tudi o predlogu uredbe glede e-zasebnosti. Navkljub prizadevanjem finskega predsedstva državam članicam EU v skoraj treh letih ni uspelo zavzeti splošnega pristopa do predloga. Soglašali so, da je tekst precej nedorečen in da je kljub temu treba nadaljevati z regulacijo tako občutljivih področij. Vendar pa je treba občutljive podatke zavarovati tako, da se ne postavlja nepotrebnih ovir tehnološkemu razvoju.

Svet EU za telekomunikacije je danes prvič vodilo hrvaško predsedstvo, na svetu pa se je predstavil tudi novoimenovani komisar, pristojen za telekomunikacije, Francoz Thierry Breton. Posebno pozornost je namenil vprašanju upravljanja in ponovne uporabe podatkov. Zavzel se je za oblikovanje skupnega evropskega podatkovnega področja, saj smo po besedah komisarja v Evropi še vedno precej neenotni glede upravljanja s podatki. Breton je predstavil svojo idejo glede nabora visokokakovostnih podatkov do leta 2021 iz vseh držav članic, ki bi jih dali v uporabo zainteresirani javnosti. Seveda pri ponovni rabi podatkov ostajata po komisarjevih besedah ključni umetna inteligenca in kibernetska varnost.

Minister Rudi Medved se je v svojem nastopu zavzel za nadaljnji razvoj enotnega digitalnega trga. V svoji razpravi je minister za javno upravo povedal, da imamo v Sloveniji na področju odprtih podatkov zelo dobre izkušnje. Podatki javnega sektorja so odprti podatki, kar pomeni, da do njih lahko dostopa in jih uporablja vsa zainteresirana javnost. Javno dostopni v Sloveniji so tudi tisti podatki, ki nastanejo v okviru znanstveno - raziskovalne dejavnosti. Opozoril je, da podatki, ki nastajajo v okviru poslovanja med podjetji, ostajajo marsikje še vedno zaprti. Dejal je še, da želimo te podatke izkoristiti za nove produkte, ki bodo seveda v korist ljudi. V svoji razpravi je posebej podčrtal, da je ključno za uspeh podatkovne ekonomije zaupanje, ki ga gradimo na transparentni uporabi podatkov in dodal, da mora uporaba temeljiti na etičnih načelih, sprejeti pa moramo vse potrebne ukrepe, ki bi kakršnekoli zlorabe podatkov preprečili. Razpravo je zaključil z razmišljanjem o evropski suverenosti nad podatki, ki mora biti za Evropo v prihodnjih letih eden ključnih izzivov. Po Medvedovih besedah mora evropska suverenost temeljiti na etičnih načelih, kar bo naša konkurenčna prednost.

Minister Medved je sodeloval tudi v razpravi o sprejetju nove direktive glede e-zasebnosti. Kot je povedal, stara direktiva glede e-zasebnosti v današnjem svetu ne zagotavlja več želenih standardov zasebnosti in dodal, da moramo zagotoviti visoke standarde zasebnosti komunikacije slehernega posameznika. Na koncu srečanja je ministrski vrh sprejel sklepe, s katerimi se daje ustrezen pomen 5 G tehnologiji za evropsko gospodarstvo in razvojne priložnosti, pri čemer se podčrtajo tudi varnostni izzivi.

Ob robu Sveta EU za telekomunikacije je minister Medved podpisal deklaracijo o kvantni komunikacijski infrastrukturi. Namen deklaracije je vzpostaviti skupno sodelovanje, za proučitev možnosti uvajanja varne kvantne komunikacije v vesolju in na zemlji. Ob podpisu je minister Medved poudaril, »da mora Evropa ostati svetovna velesila glede vlaganj v kvantno tehnologijo. Želimo pa si, da bo nova tehnologija varna in da bo služila človeku. Deklaracija pomeni korak naprej pri uresničevanju teh ciljev. Potrebujemo namreč skupno sodelovanje med državami, da se proučijo možnosti uvajanja varne kvantne komunikacije v vesolju in na zemlji.«