Skoči do osrednje vsebine

Minister Bertoncelj na zasedanje finančnih ministrov EU

Minister za finance dr. Andrej Bertoncelj se bo v sredo in četrtek v Bruslju udeležil zasedanja finančnih ministrov EU in območja evra. V ospredju razprav bo poglabljanje ekonomske in monetarne unije (EMU), saj se bodo ministri poskušali dogovoriti o časovnici za vzpostavitev enotne sheme jamstva za bančne vloge v območju evra (EDIS).

Zastava EU | Avtor: Ministrstvo za finance

Evroskupina bo v razširjenem formatu (EU-27 brez Velike Britanije) za decembrski vrh območja evra pripravila poročilo o opravljenem delu na področju poglabljanja EMU. Med drugim se pričakuje določitev časovnice za vzpostavitev EDIS, ki predstavlja manjkajoči tretji steber bančne unije, in dogovor o svežnju dokumentov za izvedbo reforme Evropskega mehanizma za stabilnost. S to temo se bodo nato seznanili tudi finančni ministri EU, ki bodo obravnavali poročilo o napredku pri krepitvi bančne unije in poročilo o izvajanju akcijskega načrta za boj proti slabim posojilom. Slovenija podpira vzpostavitev tretjega stebra bančne unije, ob tem pa je za nas bistveno, da se pred vzpostavitvijo skupnega kritja izgub iz naslova jamstva za depozite v zadostni meri zmanjšajo tveganja v bančnem sektorju EU.

Finančni ministri EU bodo nadaljevali tudi razpravo o neodvisnem poročilu skupine modrecev na visoki ravni o izzivih in priložnostih za izboljšanje in racionalizacijo evropskega finančnega ustroja za razvoj ter o možnih scenarijih za njegovo preoblikovanje. Na podlagi poročila bodo sprejeli tudi sklepe, ki med drugim predvidevajo, da bo opravljena neodvisna študija o predlaganih možnih rešitvah institucionalnih sprememb na tem področju.

Ministri bodo predvidoma sprejeli tudi skupno izjavo Sveta in Evropske komisije o tako imenovanih stabilnih kovancih, ki bi kot tehnološka inovacija lahko predstavljali priložnost v smislu poceni in hitrih plačil, zlasti čezmejnih. To hkrati predstavlja tudi večplastne izzive in tveganja. Svet in Komisija bosta zato v izjavi opozorila, da morajo biti pred morebitnim uvajanjem novosti ustrezno opredeljeni in obravnavani pravni, regulatorni in nadzorni izzivi ter tveganja na tem področju. S tem in nujnostjo usklajenega odziva na svetovni ravni in ravni EU se strinja tudi Slovenija.

Ministri se bodo predvidoma seznanili tudi z načrti nove Evropske komisije na področju trajnostnega financiranja, sprejeli pa bodo tudi svoj delovni program glede podnebnega ukrepanja, skladno s katerim bodo tematsko obravnavali različne politike in ukrepe za reševanje podnebnih sprememb. K ciljem Unije pri prehodu v trajnostno in ogljično nevtralno unijo naj bi prispevala tudi posodobitev pravnega okvira obdavčitve energije, v zvezi s katerim bodo ministri sprejeli sklepe. Predvidoma bodo sprejeli tudi sklepe, ki določajo prioritete na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ter sklepe o nadaljnjem ukrepanju v smeri vzpostavitve poglobljene unije kapitalskih trgov.