Skoči do osrednje vsebine

Informativni dan v ZPKZ Dob ter udeležba na kariernih sejmih v Kopru in Kočevju

V sklopu promocije poklica pravosodni policist smo na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij v mesecu novembru na več različnih dogodkih organizirali prestavitve poklica.

V Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni smo v torek, 26. novembra 2019, organizirali informativni dan. Predstavitev za kandidate, ki jih zanima zaposlitev v katerem od zavodov za prestajanje kazni zapora ali prevzgojnem domu je potekala v upravnem delu zavoda Dob. Na informativnem dnevu je mag. Bojan Majcen, v. d. generalnega direktorja skupaj s sodelavci predstavili poklic ter vsebine in potek usposabljanja za pravosodnega policista. Izvedli smo tudi prikaz dela s službenim psom - psička Zina in vodnik sta slušateljem pokazala, kako se v zaporu lotita iskanja prepovedanih snovi (droge). Obiskovalci so izkazali zanimanje za podrobnejše vsebine, zato se je razvila tudi razprava z dodatnimi vprašanji.

V četrtek, 28. novembra 2019, smo se udeležil kariernega sejma v Kopru, na katerem smo nagovarjali predvsem kandidate za zaposlitev v Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper. Na stojnici v Gledališču Koper smo predstavljali poklic pravosodni policist, skupaj z opremo in službenimi psi, ki jih uporabljamo pri svojem delu ter video predstavitvijo usposabljanja.

Istega dne smo se udeležili še Kariernega sejma oziroma Festivala poklicev v Kočevju. Na dogodku smo organizirali predstavitev poklica pravosodni policist za pretežno mlajšo populacijo. Sodelovala sta pravosodna policista iz lokalnega okolja, ki sta pri stiku z obiskovalci ustvarila zanimanje za obisk našega razstavnega prostora.