Skoči do osrednje vsebine

Sopodpis statuta PROMISE Barnahus mreže

Ministrstvo za pravosodje z namenom izboljšanja obravnave in zaščite otrok, žrtev spolnega nasilja, vodi aktivnosti za vzpostavitev Hiše za otroke v Sloveniji.

Rdeča mapa, v kateri je statut PROMISE Barnahus mreže
1 / 2

Gre za model otrokom prijazne obravnave, ki temelji na multidisciplinarnem in medinstitucionalnem pristopu v okviru tako imenovanih MDMI služb. Kot najbolj uspešen primer tovrstne obravnave se je izkazal islandski model Barnahus, kar v svojih dokumentih poudarja tudi Svet Evrope.

Projekt PROMISE je s finančno podporo Evropske komisije postavil temelje sodelovanja na področju vzpostavljanja MDMI služb v Evropi. Od letos v projektu PROMISE aktivno sodeluje tudi Ministrstvo za pravosodje. Z namenom formalizacije in izboljšanja sodelovanja so partnerji projekta ustanovili PROMISE Barnahus mrežo.

Na povabilo organizatorjev projekta PROMISE se je Andrej Del Fabro, vodja projekta vzpostavitve Hiše za otroke, udeležil dogodka ob zagonu PROMISE Barnahus mreže in konference o podpori nenasilnemu otroštvu, ki je potekala v Helsinkih 25. in 26. novembra 2019. Andrej Del Fabro je v imenu Ministrstva za pravosodje na slavnostnem dogodku sopodpisal statut PROMISE Barnahus mrežo, v katerem so ustanovni člani iz 13 držav določili osnovna pravila delovanja mreže.