Skoči do osrednje vsebine

Rastimo skupaj v Goriški regiji v občini Renče Vogrsko

Mladi v svojih občinah dostikrat ne vedo kako in komu povedati svoje potrebe ali pa se ne najde pravega prostora in načina, da bi odločevalci prisluhnili njihovim zamislim in pobudam. Dogodki Rastimo skupaj pa so namenjeni ravno taki priložnosti: da mladi povedo in imajo omogočen prostor in čas, da so slišani, ter povedo svoje videnje in ideje na kakšen način bi želeli biti informirani in vključeni v odločitve v svojem okolju.

Osrednji poudarek dogodka je bil na informiranju mladih ter na vključevanju v procese odločanja na lokalni in regijski ravni, tokrat tudi s pregledom in oceno možnostih zaposlovanja mladih v tej regiji. Dogodek je potekal v Kulturnem domu Bukovica pri Volčji Dragi.

Tin Kampl, direktor Urada RS za mladino je uvodoma poudaril, da »v vseh teh letih, ko dialog poteka, še vedno ne obstaja  priročnik, ki bi vsem omogočil hitro rešitev ali dosego željnega. Tisto, v kar pa smo prepričani, pa je zavedanje, da je potrebna participacija, da je potrebno vzpostavljati kanale komuniciranja med mladimi in mladinskimi organizacijami na eni strani in z občinami na drugi. To, da se mladi vključijo, povedo, kaj potrebujejo za razvoj svojih idej, občine pa se ustrezno odzovejo, omogočajo tovrstni dogodki, tudi v namen, da mladi ne občutijo potrebe za selitev ampak bodo v svojih krajih ostajali. Ko se pogovarjamo z mladimi zaznavamo, da si ne želijo zapuščati svojih okolij, na te kraje so vezani skozi družino, prijatelje in imajo željo ostati. Tisto, kar si želijo pa je, da bodo lahko v svojem kraju ustvarjali.« Kampl je povedal, da je eden izmed ciljev takih dogodkov tudi to, da »zapustimo svoje pisarne in odidemo na teren in vam lahko neposredno ponudimo roko za sodelovanje. Skozi leta smo tudi opazili, da občine potrebujete nekoga, ki vam pride naproti in vas pri povezovanju z mladimi tudi spodbuja. Vztrajanje je tisto, ki se na koncu obrestuje in kot vedno poudarjamo, investicija v mlade ni nikoli zgrešena, je pa res, da rezultate prinaša na dolgi rok.«

Iskalnik