Skoči do osrednje vsebine

Projekt preoblikovanja obstoječih mrež institucionalnega varstva

Na Javnem razpisu za preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše so bile uspešne prijave treh upravičencev, in sicer: Dom Danice Vogrinec Maribor, Dom Petra Uzarja Tržič ter Obalni dom upokojencev Koper. Projekt se financira iz sredstev Evropskega socialnega sklada ter sredstev Republike Slovenije.

Na Javnem razpisu za preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše so bile uspešne prijave treh upravičencev, in sicer: Dom Danice Vogrinec Maribor, Dom Petra Uzarja Tržič ter Obalni dom upokojencev Koper. Projekt se financira iz sredstev Evropskega socialnega sklada ter sredstev Republike Slovenije.

Ministrstvo za zdravje je začelo z izvajanjem projekta "Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše".

Namen projekta "Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše" je razviti, implementirati nova orodja in storitve ter doseči integracijo storitev in izvajalcev storitev. Obenem pa tudi vzpostavitev povezave med sistemi zdravstva in socialnega varstva in preko tega doseči kakovostno in varno kontinuirano obravnavo posameznika.