Skoči do osrednje vsebine

Dr. Jože Podgoršek spregovoril na konferenci Future Food

Državni sekretar ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Jože Podgoršek, se je danes udeležil dogodka, ki ga je v okviru GZS organizirala zbornica kmetijskih in živilskih podjetij kot uvod v dogodke posvečene slovenski hrani z naslednjimi iztočnicami: hrana je dobrina, hrana je dediščina in tradicija ter hrana je v številnih pogledih tudi inovacija.

Državni sekretar dr. Jože Podgoršek na govorniškem odru GZS

Konferenca z naslovom Future Food, ki je potekala v prostorih GZS, je v prvem delu postregla s predavanji uglednih strokovnjakov s področij SRIP HRANA. Izpostavljene so bile naslednje teme: pridelava in predelava hrane, novi trendi v kmetijstvu in živilstvu s poudarkom na izzivih, ki vlečejo gospodarstvo v smeri razvoja, inovativnosti in konkurenčnosti. Kot predavatelji so sodelovali predstavniki Kmetijskega inštituta Slovenije, Inštituta Jožef Stefan, Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani ter podjetij Mlinotest d.d. in Žito d.o.o.

Državni sekretar dr. Jože Podgoršek je v svojem nagovoru izpostavil pomembnost  inovativnosti v kmetijsko-živilskem sektorju, nujnosti povezovanja v verige vrednosti in sodelovanja vzdolž verig, povezovanju tradicionalnosti z modernim življenjskim slogom, novimi tehnologijami in storitvami.

V svojem nagovoru je večkrat poudaril pomembnost medsebojnega povezovanja, iskanje sinergij in skupnih rešitev, saj je napredek možen le na tak način. Izpostavil je pomen sodelovanja med znanstveno-raziskovalno sfero ter industrijo, pa tudi sodelovanje med proizvodnjo in predelavo hrane, ter skupno iskanje novih inovativnih rešitev. Med drugim je izpostavil pomen SRIP hrana, ki prinaša rezultate, saj se že uresničujejo cilji kot so povezovanje in v razvoj usmerjene nove rešitve zapisane ob začetku delovanja projekta.

V nadaljevanju se je še dotaknil kataloga živil za javno naročanje živil v javnih zavodih, ki je bil zasnovan v okviru SRIP hrana in podpis sporazuma v sektorju prašičereja kot skupen rezultat vseh deležnikov v verigi. Poudaril je še zavedanje ministrstva o pomenu hrane, saj je bil letos ustanovljen nov direktorat za hrano in ribištvo, kjer se že snujejo ključne naloge za to področje.

Dogodek se je zaključil z okroglo mizo, na kateri so gostje izpostavili vprašanja, ki so ključna za razvoj in prihodnost na področju slovenskega kmetijstva in živilstva.