Skoči do osrednje vsebine

Info točka za tujce tudi uradno odpira vrata

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer se je danes udeležila uradne otvoritve Info točke za tujce, ki deluje v okviru Zavoda RS za zaposlovanje. Info točka deluje na Vojkovi 2 v Ljubljani.
Ministrica mag. Ksenija Klampfer je ob tem izrazila zadovoljstvo, saj je info točka za tujce, točka, kjer bodo tuji delavci dobili vse informacije o storitvah zavoda ter vse strokovne informacije in odgovore na vprašanja glede njihovega dela."Dejstvo je, da so informacije moč – moč, ki dobro informiranemu posamezniku lahko pomaga premagovati različne ovire. In da je prav neznanje, neobveščenost o možnostih in pravicah, ki jih tuji delavci imajo, velikokrat v preteklosti botrovala kršenju njihovih pravic in jim otežilo delo in bivanje v Sloveniji. Pomanjkanje osnovnih informacij je pogosto največja ovira, s katero se spopadajo tuji delavci na poti do kvalitetnega načina življenja. Možnost zaposlitve pri tem igra pomembno vlogo, saj učinkovito prispeva k bolj celoviti in uspešni integraciji migrantov.

Vsi delavci imajo v Sloveniji enake pravice, za vsakega delavca se moramo potruditi, predvsem pa moramo ohranjati njihovo dostojanstvo. Z vzpostavitvijo INFO točke začenjamo konkretne aktivnosti za aktivno preprečevanje izkoriščanja delavcev migrantov, diskriminacije in morebitne brezposelnosti po poteku veljavnosti delovnega dovoljenja. Zavod bo preko INFO točke ponujal tudi možnosti informiranja in svetovanja, usposabljanja in izobraževanja potencialnih delavcev migrantov v njihovih izvornih državah, kjer ima RS sklenjene sporazume ( Republika Srbija, Bosna in Hercegovina,…)
Dejstvo je, da zaradi strukturnih neskladij na trgu dela ter zaradi pomanjkanja delavcev v poklicih, ki so na trgu dela že več let deficitarni, v zadnjih letih narašča tudi število izdanih delovnih dovoljenj in soglasij za zaposlitev tujcev v RS. Število izdanih dovoljenj in soglasij za zaposlitev tujcev se je v preteklih letih podvojilo, saj se s pomanjkanjem ustreznih kandidatov za zaposlitev sooča več kot 45 odstotkov delodajalcev. INFO točka bo tako v Sloveniji predstavljala izhodišča za delo na predintegracijskih ukrepih že v državi izvora in bo delovala na podlagi aktualnih informacij iz slovenskega trga dela in na podlagi informacij, ki jih redno pridobivajo pisarne za delodajalce v okviru ZRSZ. S čimer se aktivno vključuje tudi slovenske delodajalce in se jim s tem omogoča pridobitev kvalitetne delovne sile, ki jo na slovenskem trgu dela niso uspeli pridobiti. Takšni predintegracijski ukrepi predstavljajo zapolnitev vrzeli, ki je nastala z intenzivno gospodarsko rastjo in omogočajo delavcu migrantu, da pridobi dejanske informacije, znanje in vedenje pred vključitvijo na slovenski trg dela. S tem projektom omogočamo dostop delodajalcem do trgov dela, jezikovno izobraževanje za kandidate, ki se bodo v Sloveniji zaposlili, s tem pa omogočamo nadaljnji razvoj gospodarskih aktivnosti uspešnim podjetjem. Menim, da gre za pomembno pridobitev tako za delavce migrante, za delodajalce in tudi za državo," je v govoru poudarila ministrica.