Skoči do osrednje vsebine

Delovno srečanje za Pomurje

Včeraj se je vodstvo Direkcije za vode odzvalo na povabilo Regionalne razvojne agencije za Pomurje na delovno srečanje na temo poplavne ogroženosti in sprejemanja občinskega prostorskega načrta.

Predstavniki 27 pomurskih občin so na srečanju izrazili željo po nižanju stroškov in krajšanju časa, potrebnega za izdelavo hidrološko-hidravličnih študij, ki jih potrebujejo ob načrtovanju posegov v prostor na območjih, ki po opozorilnih kartah nakazujejo možnost poplavljanja ob izjemnih dogodkih. Srečanje je prineslo dogovor, po katerem bo direkcija preverila možnost izdelave, oceno stroška in časa, potrebnega za izdelavo enotne študije za celotno regijo.