Skoči do osrednje vsebine

V Državnem zboru se je pričela obravnava predloga Zakona o izplačilu neizplačanega dodatka za nego otroka

V Državnem zboru danes poteka seja pristojnega parlamentarnega odbora, ki obravnava predlog Zakona o izplačilu neizplačanega dodatka za nego otroka. Predlog zakona zajema dve skupini oseb. Poleg slepih in slabovidnih otrok so v zakonu vključeni tudi otroci z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju, ki so po polnoletnosti nadaljevali izobraževanje v posebnem programu. Predlog zakona upravičencem omogoča povračilo neizplačanih dodatkov za nego otroka od leta 2003 dalje. Hkrati pa zakon daje pravico do uveljavitve povračila sodnih in izvršilnih stroškov, ki so upravičencem nastali v tožbah zoper državo.

Starši slepih in slabovidnih otrok so v obdobju vse od leta 2003 dalje izbirali med dvema dodatkoma, in sicer med dodatkom za pomoč in postrežbo po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje in dodatkom za nego otroka po zakonu, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke. Z namenom iskanja rešitve pomoči staršem slepih in slabovidnih otrok je ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer po novem letu sklicala sestanek z Državnim odvetništvom in Varuhom človekovih pravic, kjer se je iskalo pravno podlago za pripravo posebnega zakona. V mesecu februarju je bila problematika staršev slepih in slabovidnih otrok obravnavana tudi na seji Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti v Državnem zboru, kjer se je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zavezalo, da bo pripravilo predlog zakona. Zaustavljeni so bili tudi postopki izvršb, ki so potekali proti nekaterim staršem slepih in slabovidnih otrok.

Pri pripravi zakona so sodelovali tudi strokovnjaki iz Ministrstva za pravosodje, državni odvetniki iz Generalnega državnega odvetništva ter Služba Vlade RS za zakonodajo. Skladno s prejetimi podanimi pripombami v sklopu javne obravnave, predlog zakona širi krog upravičencev do dodatka za nego otroka. Upravičenci do izplačila bodo po predlogu zakona tako tisti, ki so pravico uveljavljali kot tisti, ki je niso, so pa izpolnjevali siceršnje pogoje. Ocenjuje se, da bo do neizplačanega dodatka za nego otroka upravičenih cca 65 staršev slepih otrok v višini 30.000 evrov, kar pomeni 1.950.000 evrov sredstev. Do neizplačanega dodatka za nego otroka zaradi neupoštevanja statusa šolanja pa bo po ocenah ministrstva upravičenih cca 336 staršev otrok v višini 9.600 evrov, kar pomeni 3.225.600 evrov sredstev.