Skoči do osrednje vsebine

1. seja sveta za kmetijstvo in podeželje

Ministrica dr. Aleksandra Pivec se je včeraj, 4. 11., udeležila prve Seje Sveta za kmetijstvo in podeželje. Osrednja točka je bila seznanitev članov z izhodišči o definiciji kmeta in kmetijskega gospodarstva. Člani so se tudi seznanili z aktualnimi aktivnostmi na ministrstvu.

Glede aktivnosti ministrstva so se člani sveta za kmetijstvo seznanili z zakonodajnimi predlogi, ki so v postopku sprejema (Resolucija o nacionalnem programu o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva ''Naša hrana, podeželje in naravni viri po letu 2021'', Zakon o kmetijstvu, Zakon o zagotavljanju zemljišč za namene izvajanja raziskovalnih in izobraževalnih procesov s področja kmetijstva in gozdarstva, Zakon o zaščiti živali), aktivnostih glede afriške prašičje kuge, o pripravi Strateškega načrta za ukrepe Skupne kmetijske politike v Sloveniji v naslednjem programskem obdobju ter o izvajanju generične promocije shem kakovosti. Na vprašanje članov je MKGP pojasnilo, da je Evropska komisija objavila zakonodajni predlog o prehodnem obdobju (leto 2021).

Nadalje so se člani sveta seznanili s preliminarnimi ugotovitvami revizije Evropske komisije iz naslova neposrednih plačil, ki je potekala v Sloveniji od 20. do 24. avgusta 2018. Postopek še ni zaključen, vendar pa je MKGP zaradi pripomb revizorjev Evropske komisije začelo pripravljati predlog spremembe definicije kmeta in kmetijskega gospodarstva. Člani sveta za kmetijstvo so bili zato seznanjeni z osnovnimi izhodišči za definicijo kmeta in kmetijskega gospodarstva. Razprava se bo nadaljevala v okviru javne razprave o predlogu Zakona za dopolnitev in spremembo Zakona o kmetijstvu.