Skoči do osrednje vsebine

ZPKZ Dob - usposabljanje za NPK viličarist

Zavod za prestajanje kazni zapora Dob je v sklopu izobraževanja, ki ga v okviru operacije "Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb" sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija, izvedel usposabljanje za pridobitev Nacionalne poklicne kvalifikacije viličarist in izvedbo certificiranja NPK.

Usposabljanje je potekalo od 23. septembra do 15. oktobra 2019. Obsegalo je 40 ur teoretičnega in praktičnega dela ter izvedbo preverjanja znanja, katerega so kandidati opravljali dne 29. oktobra 2019. 13 obsojencev je uspešno zaključilo usposabljanje, 12 jih je pristopilo na izpit in vsi so pridobili certifikat. 

Osvojili so naslednja znanja in spretnosti: načrtovanje in organiziranje lastnega dela,
racionalno porabljanje energije, materiala in časa, upravljanje plinskega, motornega ali električnega viličarja, opravljanje premikov blaga z uporabo viličarja, komuniciranje s sodelavci in z nadrejenimi,
varovanje zdravja in okolja.

Praktični del usposabljanja je potekal v prostorih šole, teoretični del pa v proizvodnem delu JMW Fire d.o.o. (vožnja na viličarju, poligon s stožci, delo s paletami, dvo – nivojski regal).

1 / 2