Skoči do osrednje vsebine

S 1. 2. 2020 do bolniških listov preko portala eVEM (SPOT)

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo za delodajalce pripravlja elektronsko rešitev, ki bo predvidoma od 1. 1. 2020 na voljo na portalu SPOT (eVEM) in bo delodajalcem omogočala pregled in prenos elektronskih bolniških listov (eBOL) za njihove zaposlene. S 1. 2. 2020 pa se bolniški listi pri zdravnikih ne bodo več tiskali, temveč bodo delodajalci do bolniških listov eBOL dostopali le še preko portala SPOT (eVEM).

Bolniški list je javna listina, s katero zavarovanec dokazuje upravičeno zadržanost od dela zaradi bolezni, poškodbe ali v drugih upravičenih primerih. Ob nastopu bolniške odsotnosti nam osebni zdravnik ob klicu ali obisku odpre bolniški stalež, ob zaključku staleža pa od njega dobimo potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga je treba dati delodajalcu. Papirno potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela bo kmalu nadomestil elektronski bolniški list - eBOL.

Uvedba eBOL bo predstavljala pomembno spremembo pri delodajalcih in njihovih zaposlenih. Z uvedbo eBOL zaposlenim ne bo več treba dostavljati papirnega bolniškega lista svojim delodajalcem. Delodajalci bodo do bolniških listov za svoje zaposlene dostopali preko portala SPOT (eVEM).

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo za delodajalce pripravlja elektronsko rešitev, ki bo predvidoma od 1. 1. 2020 na voljo na portalu SPOT (eVEM) in bo delodajalcem omogočala pregled in prenos eBOL-ov za njihove zaposlene. S 1. 2. 2020 pa se bolniški listi pri zdravnikih ne bodo več tiskali, temveč bodo delodajalci do bolniških listov eBOL dostopali le še preko portala SPOT (eVEM).

Uvedba eBOL bo za delodajalce prinesla tudi poenostavitev oddaje zahtevkov za refundacijo nadomestila plače na ZZZS. Vlogo za oddajo zahtevka za refundacijo nadomestila lahko delodajalec odda elektronsko preko portala SPOT (eVEM) ali na podlagi pisne vloge. Pri tem je pomembno, da k vlogi po novem ne bo treba več prilagati originala ali skeniranega bolniškega lista. Delodajalcu ne bo treba čakati, da mu bo delavec dostavil bolniški list, temveč bo tekoče seznanjen z izdanimi eBOL in jih bo lahko sam prevzel kadarkoli in tudi morebiti že pripravil zahtevek za refundacijo.

Novost bo prinesla poenostavitve postopkov in prihranke pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, osebnih zdravnikih, ki so pooblaščeni za izdajo zelenega bolniškega lista, zavarovancih, delodajalcih, finančni upravi (FURS), Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) in ZZZS, saj trenutna izdaja bolniških listov v papirni obliki predstavlja administrativno oviro za vse naštete subjekte.