Skoči do osrednje vsebine

Prenos zemljišč za gradnjo javnih najemnih stanovanj predviden tudi v prihodnjih dveh letih

Ministrstvo za finance je izpolnilo zadolžitev vlade, Družba za upravljanje terjatev bank je prenesla zemljišča za gradnjo javnih najemnih stanovanj na Stanovanjski sklad Republike Slovenije. Na vseh treh lokacijah je predvidena gradnja skupno 589 stanovanj in 90 vrstnih hiš. Prenos novih zemljišč je predviden tudi v prihodnjih dveh letih.

Stanovanjski blok v soseski | Avtor: ewg3D - GettyImages/GulliverFilm&Foto

Stanovanjski sklad Republike Slovenije in Družba za upravljanje terjatev bank sta 24. oktobra 2019 podpisala prodajne pogodbe za nakup zemljišč na lokacijah v Ljubljani, Novem mestu in Novi Gorici, kjer namerava Stanovanjski sklad Republike Slovenije graditi javna najemna stanovanja. Na vseh treh lokacijah je predvidena gradnja skupno 589 stanovanj in 90 vrstnih hiš.

Do prenosa nepremičnin je prišlo na podlagi junijskega sklepa vlade, s katerim je vlada, kot skupščina Družbe za upravljanje terjatev bank, na predlog Ministrstva za finance odločila, da Družba za upravljanje terjatev bank najbolj primerne nepremičnine, ki jih ima v lasti, odplačno prenese na Stanovanjski sklad Republike Slovenije. Po mnenju vlade je to namreč nujno za izvajanje Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025. Prenos se je izvedel po oceni tržne vrednosti, ki jo je skladno z mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti izdelal neodvisni cenilec vrednosti nepremičnin, ki sta ga skupaj izbrala Družba za upravljanje terjatev bank in Stanovanjski sklad Republike Slovenije.

V letošnjem letu je prišlo do prenosa prvega dela zemljišč, ki jih je kot najbolj primerne za gradnjo javnih najemnih stanovanj identificiral Stanovanjski sklad Republike Slovenije. V prihodnjih dveh letih pa se načrtuje prenos novih zemljišč za gradnjo javnih najemnih stanovanj. Za slednje mora Stanovanjski sklad Republike Slovenije do konca letošnjega leta pripraviti ustrezno strokovno utemeljitev primernosti prenosa posamezne nepremičnine in potreb po gradnji javnih najemnih stanovanjih po lokacijah.

Vlada bo na tej podlagi odločala o prenosu dodatnih zemljišč za gradnjo javnih najemni stanovanj, ki se nahajajo na lokacijah:
• Parmova, Ljubljana,
• Vrhnika,
• Rožna dolina, Ljubljana,
• Podutik – kamnolom, Ljubljana,
• Zgornje Gameljne, za tovarno Rašica,
• Šmarje pri Kopru.

Vlada bo kot ustanovitelj Stanovanjskega sklada Republike Slovenije za namen odplačnega prenosa nepremičnin povečala višino namenskega premoženja sklada, sredstva za ta namen pa so zagotovljena na proračunski postavki Ministrstva za finance, namenjeni povečanju kapitalskih naložb države.