Skoči do osrednje vsebine

Minister Rudi Medved: Pokrajinam je treba jasno določiti naloge in pristojnosti

Na podlagi iniciative predsednika Državnega sveta Republike Slovenije ter predsednikov vseh treh reprezentativnih združenj občin ter pod pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije skupina strokovnjakov pripravlja strokovne podlage za ustanovitev pokrajin.

Udeleženci posveta o pokrajinah pri predsedniku republike

Udeleženci posveta o pokrajinah pri predsedniku republike | Avtor Urad PRS

1 / 2

Na današnjem posvetu, ki ga je v predsedniški palači sklical predsednik republike Borut Pahor, so mnenja in poglede glede možnosti uvedbe pokrajin soočili predstavniki državne politike in stroke.

Udeleženci so v razpravi iskali odgovore na vprašanja o tem, ali ima v tem trenutku predlog ustanavljanja pokrajin v Sloveniji zadostno politično podporo, da bi bil lahko uspešen in ali je obstoječi strokovni predlog teritorialne členitve Slovenije ustrezna podlaga za nadaljevanje projekta ustanovitve pokrajin. Na posvetu je sodeloval tudi minister za javno upravo Rudi Medved.

Vlada Republike Slovenije je seznanjena s temeljno idejo nastanka pokrajin kot projekta, s katerim bi se pomembno pripomoglo k realizaciji vsebine 143. člena Ustave RS oziroma ustanovitvi pokrajin.

Kot izhaja iz koalicijskega sporazuma o sodelovanju v Vladi Republike Slovenije za mandatno obdobje 2018 do 2022, se Vlada te naloge zaveda, saj ugotavlja, da bo ob potrebnem družbenem in političnem konsenzu, ki se bo odražal v ustavni večini v Državnem zboru Republike Slovenije, potrebno izvesti vse potrebno za ustanovitev pokrajin.

Minister za javno upravo Rudi Medved je v razpravi dejal, da so bili predstavniki vlade v tem času, ko se dogaja vnovičen poskus ustanovitve pokrajin večkrat deležni vprašanja, zakaj se vlada do te vsebine ne opredeljuje. Kot je pojasnil minister, je razlog v tem, da se tokrat ta proces odvija drugače. “Vlada se do tega trenutka vsebinsko do predloga ni opredeljevala, ker želi dati podporo procesu, ne pa različnim mnenjem zgolj dodajati še enega. V tem trenutku bi namreč zemljevid pokrajin vsak narisal malo drugače. Tudi v preteklosti so bili pogledi različni, a legitimni, vendar v končni fazi s premalo podpore za uspeh v Državnem zboru,” je še dejal minister za javno upravo ter dodal, da bi brez jasno začrtanih nalog, ki naj bi jih opravljale pokrajine, težko prišli do njihove ustanovitve. 

Minister Rudi Medved je svoj del razprave zaključil z besedami, da se je potrebno v razpravah o pokrajinah predvsem osredotočiti na to, kakšne bi bile njihove pristojnosti: “Resnično si želim, da bi ta poskus uspel. Da ne bi bilo tako kot v preteklosti, da se ne bi znova ujeli v past, in da bi čimprej začeli širšo razpravo o pristojnostih pokrajin.”