Skoči do osrednje vsebine

Višji prejemki upravičencev po tako imenovani »vojni zakonodaji«

Na podlagi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju RS) je bil v Uradnem listu RS, št. 46/2019, dne 19. 7. 2019 objavljen Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS od 1. julija 2019. Sklep določa, da se za transferje opravi uskladitev v višini 2,4 %. Na podlagi uradnih podatkov Statističnega urada RS je rast cen življenjskih potrebščin v obdobju od januarja do junija 2019 znašala 2,4%, ki predstavlja odstotek uskladitve. Za ta odstotek se od 1. julija 2019 dalje uskladijo tudi vsi mesečni denarni prejemki vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja po tako imenovanih »vojnih« zakonih.

Invalidnina, dodatek za posebno invalidnost, dodatek za pomoč in postrežbo po Zakonu o vojnih invalidih, dodatek za pomoč in postrežbo po Zakonu o vojnih veteranih in doživljenjska mesečna renta po Zakonu o žrtvah vojnega nasilja so tako bili z uskladitvijo v višini 2,4 % in poračunom za mesec julij 2019 že izplačani v mesecu septembru 2019.

Invalidski dodatek in družinski dodatek po Zakonu o vojnih invalidih ter veteranski dodatek po Zakonu o vojnih veteranih pa bodo upravičencem z območja pristojnosti Upravne enote Krško z omenjeno uskladitvijo in poračunom za mesece julij, avgust in september 2019 izplačani v mesecu novembru 2019.