Skoči do osrednje vsebine

Poziv Evropske komisije k sodelovanju pri javnem posvetovanju o Evropski strategiji o invalidnosti za obdobje 2010-2020

Evropska komisija z možnostjo izpolnitve vprašalnika poziva k sodelovanju pri javnem posvetovanju o Evropski strategiji o invalidnosti za obdobje 2010-2020. Strategija je ''glavni politični dokument EU na področju invalidnosti, ki določa cilje in ukrepe za izvajanje politike o invalidnosti na ravni EU. Namenjena je spodbujanju Evrope brez ovir, je pa tudi orodje za izvajanje Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov na ravni EU'', kot so zapisali na spletni strani Evropske komisije.

Namen javnega posvetovanja je torej zbrati dokaze in mnenja najširšega možnega kroga zainteresiranih strani, da se oceni ustreznost, uspešnost, učinkovitost in skladnost strategije ter njena dodana vrednost EU. Predhodno znanje o strategiji o invalidnosti ni pogoj za sodelovanje pri tem posvetovanju in tudi vprašalnik je pripravljen tako, da ga lahko razume in nanj odgovori kar najširši možni krog zainteresiranih strani.

Vabljeni k sodelovanju.