Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo za vinogradnike – prijava pridelka grozdja in vina do 20. novembra 2019

Pridelovalci, ki obdelujejo najmanj 10 arov vinograda, morajo v skladu s 13. členom Pravilnika o registru pridelovalcev grozdja in vina do 20. novembra 2019 upravni enoti prijaviti celoten pridelek letnik 2019, vključno s pridelkom, namenjenim za lastno porabo. Obveznost velja tudi za pridelovalce z manj kot 10 arov vinograda, če pridelek prodajajo, kot tudi za pridelovalce, ki pridelujejo samo grozdje in ga prodajo. V primeru, da je grozdje kupil kupec iz Republike Slovenije za nadaljnjo predelavo v vino in za trženje, je nakup pridelka dolžan prijaviti kupec.

Za prijavo sta predpisana obrazca, ki se lahko dobita:

  • v sprejemni pisarni Upravne enote Krško (pritličje),
  • v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti in kmetijstvo (1. nadstropje), pisarni 106 in 108, ter na krajevnem uradu Kostanjevica na Krki, kjer se ju lahko tudi odda,
  • na spletnem naslovu Elektronske storitve javne uprave:

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=544 in

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=545.

V zvezi s tem so v času uradnih ur (v ponedeljek in torek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure, v sredo od 7. do 12. ure in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure) na telefonskih številkah 498 14 42 in 498 14 44 na voljo dodatna pojasnila.

 

Pridelovalce grozdja, mošta in vina, vpisane v Register pridelovalcev grozdja in vina, ki so prijavili vino, letnik 2018, obveščamo tudi, da so bili dolžni do 7. septembra 2019 upravni enoti prijaviti zaloge vina na dan 31. julij 2019, kar lahko uredijo tudi ob prijavi pridelka grozdja in vina.