Skoči do osrednje vsebine

Vgradnja sistema ERTMS/ETCS na odsekih železniških prog d.m.–Dobova–Zidani Most in Pragersko–Maribor Tezno in Maribor Tezno–Šentilj–d.m.

Cilj projekta je vgraditi sistem ETCS (European Train Control System - evropski sistem za nadzor in vodenje vlakov) nivoja 1 na delu X. koridorja, ki bo omogočil interoperabilno odvijanje železniškega prometa na odsekih železniških prog d.m.–Dobova–Zidani Most, Pragersko–Maribor Tezno in Maribor Tezno–Šentilj–d.m.

Cilj projekta je vgraditi sistem ETCS (European Train Control System - evropski sistem za nadzor in vodenje vlakov) nivoja 1 na delu X. koridorja, ki bo omogočil interoperabilno odvijanje železniškega prometa na odsekih železniških prog d.m.–Dobova–Zidani Most, Pragersko–Maribor Tezno in Maribor Tezno–Šentilj–d.m.

Za izvedbo del je bila dne 20.09.2017 podpisana pogodba v vrednosti 19,5 milijona evrov, z izvedbo projekta bo omogočena poenotenost evropskega železniškega sistema še na preostalih odsekih železniškega jedrnega omrežja v Sloveniji, s tem pa bo omogočeno tudi povečanje konkurenčnosti železniškega prometa.

Vgradnja sistema ERTMS/ETCS na prvem odseku, odseku d.m.–Dobova–Zidani Most, se je pričela v mesecu oktobru leta 2017 in je bila zaključena konec meseca avgusta letošnjega leta. Vrednost del je znašala 10,5 milijona evrov. Z dnem 2.9.2019 je bil sistem ERTMS/ETCS na odseku proge d.m.–Dobova–Zidani Most predan v poskusno obratovanje.

Uvedba v delo za vgradnjo sistema ERTMS/ETCS na odseku Pragersko–Maribor Tezno je predvidena v začetku meseca januarja leta 2020, decembra leta 2021 pa za odsek Maribor Tezno–Šentilj–d.m. Zaključek celotnega projekta je predviden v letu 2023.

Projekt je sofinanciran z EU sredstvi v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope v vrednosti 6,37 milijona evrov.

V pretekli finančni perspektivi je bil sistem ETCS nivoja 1, verzije 2.3.0d (Baseline 2), vzpostavljen na 412 kilometrih proge – od državne meje z Italijo, preko Sežane, Ljubljane, Zidanega Mosta, Pragerskega, Hodoša do državne meje z Madžarsko in na progi Divača–Koper.