Skoči do osrednje vsebine

Evropska podpora razvoju trajnostnega krožnega biogospodarstva v Sloveniji

V Puławyju na Poljskem se je 22. in 23. oktobra 2019 odvijal uvodni sestanek 21 projektnih partnerjev iz 13 evropskih držav, ki so se med seboj povezali, da državam članicam EU iz Srednje in Vzhodne Evrope pomagajo pri razvoju trajnostnega krožnega biogospodarstva. V triletnem projektu BIOEASTsUP, ki se je začel izvajati 1. oktobra 2019 in ga v celoti financira Evropska komisija v okviru programa Obzorje 2020, iz Slovenije sodelujeta Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Biotehniška fakulteta iz Ljubljane.
1 / 3

Glavni namen projekta BIOEASTsUP je podpreti pobudo BIOEAST pri uresničevanju njene vizije in akcijskega načrta za prehod enajstih srednje- in vzhodnoevropskih držav članic EU, med drugim tudi Slovenije, v trajnostno krožno biogospodarstvo, kar je ena od prednostnih nalog EU. To bomo dosegli:

  • s sodelovanjem deležnikov na področju biogospodarstva z vladami držav, vključenih v pobudo BIOEAST;
  • z izboljšanjem makroregionalnega sodelovanja med državami, vključenih v pobudo BIOEAST;
  • s povezavami navzgor in navzdol po verigah znotraj agroživilskega sektorja ter
  • s podporo razvoju nacionalnih strategij biogospodarstva.

Projektni partnerji so si zastavili naslednje cilje, ki jih želijo doseči z izvedbo projekta BIOEASTsUP:

  1. Povečati prepoznavnost biogospodarstva znotraj peterne vijačnice v državah, vključenih v pobudo BIOEAST.
  2. Sprožiti strateško razmišljanje na vladni ravni in ob strokovni podpori razviti nacionalne strategije krožnega biogospodarstva v državah, vključenih v pobudo BIOEAST.
  3. Poudariti in spodbuditi pristop, ki temelji na vključevanju več deležnikov in akterjev ter soustvarjanju inovacij v razvoju novih vrednostnih verig za pospeševanje biogospodarstva.
  4. S pristopom, ki ga poganjajo deležniki od spodaj navzgor, razviti strateško raziskovalno-inovacijsko agendo (SRIA) na področju biogospodarstva za države, vključene v pobudo BIOEAST.
  5. Vzpostaviti in vzdrževati makroregionalni okvir v podporo pobudi BIOEAST ter razvoju in trajnosti strateških raziskovalno-inovacijskih agend z ustanovitvijo skupnega svetovalnega sveta in tematskih delovnih skupin.
  6. Podpirati oblikovanje javnih politik na podlagi dokazov z odgovarjanjem na potrebo po zbiranju in združevanju statističnih in administrativnih kvantitativnih in kvalitativnih podatkov, ki so pomembni za biogospodarstvo.

Glavna naloga Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru projekta BIOEASTsUP bo vzpostavitev in podpora tematskim delovnim skupinam, sestavljenim iz predstavnikov vlad in raziskovalnih ustanov iz držav, vključenih v pobudo BIOEAST. Te skupine bodo pripravile strateške raziskovalno-inovacijske agende na posameznih tematskih področjih za pospešitev razvoja trajnostnega krožnega biogospodarstva v državah, vključenih v pobudo BIOEAST.