Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Tilen Božič se je udeležil zasedanja Sveta za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (EPSCO)

Zasedanja Sveta za zaposlovanje in socialne zadeve (EPSCO), ki je potekalo 24. oktobra 2019, v Luksemburgu, se je udeležil državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Tilen Božič. Svet je potrdil, da morajo biti ljudje in njihova blaginja v središču odločanja o vseh, zlasti ekonomskih politikah, da je potrebno nadaljevati prizadevanja za boj proti diskriminaciji ter da je za prihodnji razvoj ključno krepiti izobraženost in usposobljenost delavcev.

Svet EPSCO je sprejel sklepe o ekonomiji blaginje, ki je ena od prioritetnih tem finskega predsedstva. Slovenija je sklepe podprla, saj se strinja, da mora biti blaginja ljudi v središču oblikovanja in odločanja o vseh politikah, zlasti ekonomskih, prav tako pa je potrebno zagotoviti zadostna vlaganja v področja, ki so povezana z blaginjo ljudi (izobraževanje in usposabljanje, zdravje, delovni pogoji in plačilo za delo, varstvo in zdravje pri delu, socialna zaščita).

V razpravi o krepitvi boja proti diskriminaciji v EU je državni sekretar dejal, da Slovenija podpira vsa prizadevanja na tem področju in bo sodelovala pri iskanju skupnih rešitev na EU ravni, ki bodo prispevale k že obstoječim visokim standardom varstva pred diskriminacijo, ki so že sprejeti v Sloveniji.

Udeleženke in udeleženci zasedanja so razpravljali tudi o usklajevanju znanj in spretnosti s potrebami na trgu dela v spreminjajočem se svetu dela. Državni sekretar je poudaril, da znanja in spretnosti prispevajo k trajnostnem in uspešnejšem gospodarstvu ter povečajo produktivnost ter posledično rast in plače. Ključno za uspeh na področju je tudi sodelovanje delodajalcev, kar se v Sloveniji dokazuje s projekti Kompetenčnih centrov za razvoj kadrov in podporo kadrovskim štipendijam.

državni sekretar Tilen Božič v pogovoru
1 / 2