Skoči do osrednje vsebine

Druga seja Sveta za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost

Druge seje Sveta za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD), ki je bila 25. 10. 2019, sta se udeležila tudi ministrica dr. Aleksandra Pivec in državni sekretar dr. Janez Podgoršek.

V uvodu je ministrica člane Sveta seznanila z aktivnostmi na MKGP in dogajanjem na ravni EU. Od zadnjega srečanja na konstitutivni seji Sveta v avgustu novosti pravzaprav ni, predvsem zaradi konstituiranja Evropske komisije. Drugače je na tehnični ravni, kjer se pod finskim predsedstvom dobro napreduje pri usklajevanju Uredbe o strateškem načrtu, prav tako pa se v prihodnjih dneh pričakuje t.i. tranzicijska uredba.

Poleg tega se je Svet seznanil z aktivnostmi na MKGP v zvezi s strateškim načrtom, ki je v novem programskem obdobju skupni dokument za vse ukrepe kmetijske politike in v svoji vsebini naslavlja 3 splošne in 9 specifičnih ciljev. Trenutno potekajo na MKGP  številne aktivnosti v okviru delovnih skupin, ki se predvsem seznanjajo z analizo stanja na posameznih področjih kmetijstva.

Svet se je seznanil tudi z analizo stanja na OMD in s problematiko strmih kmetijskih zemljišč. Nadaljnja poglobljena obravnava strmih kmetijskih zemljišč bo opravljena na naslednji seji Sveta v okviru predstavitve sistema točkovanja kmetijskih gospodarstev v OMD.