Skoči do osrednje vsebine

Slovenija v Ženevi predstavila napore za implementacijo elektronskega tovornega lista

V dnevih od 16. do 18. 10. 2019 je v Ženevi potekalo 114. zasedanje delovne skupine Združenih narodov za cestni promet, ki sta se ga udeležila v okviru slovenske delegacije mag. Marjan Nahtigal iz Ministrstva za infrastrukturo (Direktorat za kopenski promet) ter Matjaž Auflič, kot predstavnik Slovenskega logističnega združenja (SLZ).

Ena od pomembnih točk tega zasedanja je bila namenjena tudi dodatnemu protokolu h Konvenciji o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (CMR) v zvezi z elektronskim tovornim listom (dodatni protokol e-CMR). Slovenija se zavzema za čimprejšnjo uvedbo ter uporabo elektronskega tovornega lista v praksi.

Predstavnika Slovenije sta v okviru omenjene točke predstavila dosedanja prizadevanja Slovenije za implementacijo e-CMR-ja ter predloge tehničnih rešitev.

V okviru svoje predstavitve smo poleg predstavitev trenutne situacije na področju e-CMR pozvali partnerske države, ki so že ratificirale dodatni protokol e-CMR, k sodelovanju za izvedbo prevoza med obema državama na osnovi omenjenega elektronskega dokumenta ob sodelovanju vseh potrebnih subjektov (ministrstva, podjetja, nadzorni organi).

Obe predstavitvi (MZI, SLZ) sta bili zelo pozitivno sprejeti in v nadaljevanju se je razvila zanimiva razprava. S strani sekretariata delovne skupine je bila Slovenija tudi povabljena v posebno neformalno delovno skupino za pripravo izvedbenih dokumentov na področju e-CMR.


Izkazalo se je, da je bila udeležba na zasedanju zelo koristna, saj tudi na nivoju EU že potekajo aktivnosti v zvezi z elektronskimi dokumenti v prometu. Predlog Uredbe o elektronskih dokumentih v prometu (Uredba eFTI) je bil sprejet na Svetu EU (splošni pristop). V Bruslju medtem že potekajo pogajanja za sprejem te uredbe z Evropskim parlamentom, in sicer v okviru trialoga (Svet EU, Evropski Parlament, predsedstvo EU). Aktivnosti Združenih narodov ter EU se tako na tem področju prepletajo.


Slovenska predstavnika sta imela tudi bilateralna srečanja s predstavniki več držav in organizacij, kjer smo se pogovarjali o trenutnem statusu njihovih držav in morebitnem sodelovanju pri izvedbi pilotnega projekta e-CMR. Trenutno obstaja največja možnost za izvedbo tega projekta s Turčijo (konkretni pogovori se bodo odvijali naknadno). Interes so izrazili tudi s strani Slovaške.