Skoči do osrednje vsebine

Energetska sanacija stavb bolnišnice Trbovlje, nov rentgentski aparat in odprtje urgence Kočevje

Minister za zdravje Aleš Šabeder se je danes udeležil slovesnosti ob zaključku del energetske sanacije treh stavb Splošne bolnišnice Trbovlje in ob predaji novega rentgentskega aparata v uporabo. Državni sekretar dr. Tomaž Pliberšek pa je nagovoril udeležence slavnostne otvoritve urgence Zdravstvenega doma Kočevje.

Minister za zdravje je ob slovesnosti povedal: "Kar vidim danes in kar sem slišal, lahko rečem, da ste glavni cilj, to je izboljšati delovne in bivalne pogoje za paciente in zaposlene, dosegli. Tri stavbe so celovito energetsko prenovljene in vzpostavljeno je učinkovito energetsko upravljanje, kar za bolnišnico pomeni tudi  zmanjšanje stroškov energije in vzdrževanja." 

Splošna bolnišnica Trbovlje je uspešno izpeljala projekt "Spodbujanja energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju" v okviru Izvajanja evropske kohezivne politike za obdobje 2014–2020. Za projekt je Ministrstvo za zdravje prispevalo 1,4 milijona evrov, evropska sredstva so bila v višini 616.235,74 eur, preostanek pa je prispevala Splošna bolnišnica Trbovlje. Ob tem je minister za zdravje Šabeder poudaril, kako pomembno je sodelovati in združevati moči pri tako velikih projektih.

Poleg uspešno zaključene energetske sanacije treh stavb, pa je Splošna bolnišnica Trbovlje dobila v uporabo tudi nov rentgenski aparat. "Ta bo omogočil ustrezno kvaliteto posnetkov za zagotavljanje visokega strokovnega nivoja dela RTG in ostalih oddelkov. S tem boste povečali uspešnost diagnostike in kvaliteto izvidov. Vaša bolnišnica je edina ustanova od Ljubljane do Celja, ki opravlja diaskopske preiskave. Zato je ta pridobitev pomembna za celotno regijo," je v nagovoru povedal minister za zdravje Šabeder. Ministrstvo za zdravje je za nakup aparata prispevalo dobrih 400 tisoč evrov.

Otvoritev urgence Zdravstvenega doma Kočevje

V Kočevju, ki leži dobrih 50 kilometrov stran od Trbovelj, pa je državni sekretar dr. Tomaž Pliberšek nagovoril udeležence slavnostnega dogodka ob otvoritvi urgence Zdravstvenega doma Kočevje. Ob tem je poudaril: "V okoljih, ki so od bolnišnic najbolj oddaljena, želimo urediti sistem t.i. satelitskih urgentnih centrov. Ti naj bi služili namenu zdravstvene obravnave nujnih stanj v lokalnem okolju. S tem želimo vsem prebivalcem v državi zagotoviti približno enake pogoje dostopnosti do nujne zdravniške oskrbe. Območje Kočevja in sosednjih občin je bilo, zaradi svoje lege in oddaljenosti od Ljubljane, že leta 2015 opredeljeno kot kraj, kjer bo treba okrepiti delovanje nujne medicinske pomoči."

Nujna medicinska pomoč je tisti del javne zdravstvene mreže, ki je vstopna točka za najbolj ogrožene paciente. Zato je strateškega pomena za zdravstveno varstvo prebivalcev. Zato smo pred leti z izgradnjo urgentnih centrov začeli s celovito reorganizacijo služb nujne medicinske pomoči.

V zadnjih letih pa smo vložili tudi znatna finančna sredstva za izboljšanje pogojev dela. Izpostavimo naj predvsem ločevanje sočasnega dela zdravnikov na več deloviščih hkrati. S tem želimo: zagotoviti osnovne pogoje za varno in kakovostno zdravstveno obravnavo pacientov v ambulanti družinske medicine; izboljšati dostop mobilnih ekip nujne medicinske pomoči in zdravnika na terenu; zagotoviti kakovostno obravnavo na terenu po principu zdravnik k bolniku in zagotoviti izvajanje neodložljivih zdravstvenih storitev.

Ob koncu nagovora pa je državni sekretar dr. Pliberšek izpostavil: "Kljub temu pa nas na Ministrstvu za zdravje čaka še kar nekaj izzivov. Tako na področju prenove mreže nujne medicinske pomoči kot tudi na področju zagotavljanja primarnega zdravstvenega varstva."