Skoči do osrednje vsebine

Zamenjava obstoječe Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ z Izjavo predstojnika o zanesljivosti sistema notranjega nadzora predvidoma v letu 2020/2021, izpolnitev za leto 2020

Proračunske uporabnike in njihove predstojnike obveščamo, da Urad za nadzor proračuna že dalj časa načrtuje in izvaja aktivnosti, povezane z zamenjavo obstoječe Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ z novo izjavo - Izjavo predstojnika o zanesljivosti sistema notranjega nadzora.

Na zamenjavo izjave, v kateri predstojnik PU ne bo več podal zgolj ocene, pač pa zagotovilo o stanju notranjega nadzora javnih financ, je v revizijskem poročilu »Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2018«, številka 320-11/2018/152 z dne 7. avgusta 2019 opozorilo tudi Računsko sodišče Republike Slovenije in izvedbo priporočila naložilo Uradu Republike Slovenije za nadzor proračuna.

Urad za nadzor proračuna načrtuje, da bo nova izjava uveljavljena v letu 2020/2021, tako da jo bodo predstojniki proračunskih uporabnikov Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) predvidoma predložili ob oddaji zaključnega računa za leto 2020.