Skoči do osrednje vsebine

Nadgrajen železniški odsek Pesnica–Šentilj–državna meja

Zaključena 44 milijonov vredna nadgradnja železniškega odseka Pesnica–Šentilj–državna meja, ki predstavlja prvi del nadgradnje železniške proge med Mariborom in Šentiljem.

V okviru pogodbe je bila izvedena nadgradnja 11 km dolgega obstoječega tira na odseku Pesnica–Šentilj–državna meja, ki je zajemala zamenjavo nasipa, tirne grede, 14 km tirnic, 11 kretnic in 14,3 km vozne mreže in rekonstrukcijo obstoječih ter gradnjo novih premostitvenih objektov. Glavnina del na odpri progi je bila izvedena v okviru 50 dnevne popolne zapore železniške proge, ki je trajala od 26.10. do 15.12.2018. Urejeno je tudi začasno postajališče Cirknica ter izvedena nadgradnja postaj Pesnica in Šentilj, vključno z ureditvijo peronske infrastrukture in novimi izvennivojskimi dostopi na perone.

Na železniški postaji Pesnica sta zgrajena dva nova perona, nov podhod za potnike, ki omogoča prehod prebivalcem iz ene strani na drugo stran železniške postaje ter dve dvigali, ki omogočata dostop tudi funkcionalno oviranim osebam. Ob železniški postaji Pesnica, v območju perona, je na levi strani proge novo asfaltirano parkirišče z 20 parkirišči za osebna vozila ter enim parkirnim mestom rezerviranim za funkcionalno ovirane osebe.

Nadgradnja železniške postaje Šentilj je zajemala ureditev postaje in dostopa tudi funkcionalno oviranim osebam ter postavitev dveh novih peronov. Na območju, kjer je bil železniški prehod, pa je zgrajen nov podhod za potnike z dvigali, ki bo omogočal tudi prehod prebivalcem iz ene strani na drugo stran železniške postaje.

Na odseku med železniško postajo Šentilj in državno mejo je bila izvedena rekonstrukcija obstoječega predora v Šentilju, obstoječi nadhod čez železniško progo pa je bil zamenjan z novim.

V okviru projekta nadgradnje železniške proge Maribor–Šentilj je trenutno v izvedbi nadgradnja železniške postaje Maribor in odseka Maribor–Počehova, v teku pa so tudi postavitve protihrupnih ograj. Za ureditev nivojskih križanj cest z železnico ter izvedbo nove trase med Počehovo in Pesnici, ki zajema tudi gradnjo novega predora Pekel in novega viadukta Pesnica, je v teku sklenitev pogodb.

Projekt je sofinanciran z evropskimi sredstvi iz kohezijskega sklada.