Skoči do osrednje vsebine

V študijskem letu 2021/22 bo s študijem začela prva generacija študentov Višje vojaške strokovne šole

Na Ministrstvu za obrambo je v sredo, 23. oktobra, potekal sestanek med ministrom za obrambo Karlom Erjavcem ter ministrom za izobraževanje znanost in šport dr. Jernejem Pikalom ter njunimi sodelavci. Tema srečanja je bilo vojaško izobraževanje in usposabljanje ter v okviru tega predstavitev projekta ustanovitve Višje vojaške strokovne šole (VVSŠ), ki bo po načrtih izobraževalni program za študente začela izvajati v šolskem letu 2021/22.

S povezovanjem vojaškega šolstva z javnim izobraževalnim sistemom se od decembra 2016 ukvarja posebna medresorska delovna skupina, ki je obravnavala predloge in potrebe Slovenske vojske za ustanovitev VVSŠ, ki bo izobraževala pripadnike Slovenske vojske. Razlog za ustanovitev višjega vojaškega strokovnega izobraževanja je potreba po podčastnikih s VI. stopnjo izobrazbe in potrebnimi dodatnimi znanji.

Delovna skupina je pripravila vse potrebne elemente za ustanovitev tovrstne izobraževalne ustanove, ki bo delovala v okviru Centra vojaških šol. Študenti VVSŠ ne bodo imeli statusa študenta, ker gre za izredni študij in se bodo vanj vpisovali že zaposleni pripadniki Slovenske vojske. Šola bo delovala v mariborski Kadetnici, Center vojaških šol pa bo zagotavljal prostore in opremo ter predavatelje, ki so že zdaj vključeni v Katedro vojaških ved. Podporo bosta nudila tudi Knjižnično informacijski založniški center ter Oddelek za elektronsko izobraževanje, ki prav tako delujeta v okviru Centra vojaških šol.

Z ustanovitvijo VVSŠ se bo izboljšala kakovost vojaškega izobraževanja in usposabljanja, za kar bo skrbel strokovni nadzor NAKVIS ter šolske inšpekcije in posledično bo zagotovljena veljavnost pridobljenih diplom tudi izven Slovenske vojske. Na ta način se bodo tudi zmanjšali stroški izobraževanja višjih podčastnikov, ki jih zdaj izobražujemo v drugih izobraževalnih inštitucijah, predavatelji pa bodo predavanja lahko izvajali za lastno institucijo.

Delovna skupina v Centru vojaških šol je že pripravila višješolski študijski program za višje podčastnike z vsebinami internih tečajev za podčastnike. V bodoče nameravajo pripraviti tudi višješolski študijski program z izbirnimi moduli za pridobitev dodatnih znanj na področjih informatike, mehatronike, logistike, strojništva in bionike.

Tako minister Erjavec kot tudi minister dr. Pikalo sta izrazila podporo predstavljenemu projektu ustanovitve VVSŠ, ki bo v kratkem predložen v obravnavo Vladi Republike Slovenije. Po ustanovitvi šole bodo stekli še vsi potrebni postopki, potrebni za delovanje šole, vključno z vpisom v razvid izvajalcev javno veljavnih programov na področju vzgoje in izobraževanja. Prve študente bo VVSŠ predvidoma vpisala v študijskem letu 2021/22.

Medresorska delovna skupina bo z delom nadaljevala, saj želimo v prihodnje pripraviti in akreditirati tudi izobraževanje za 1. , 2. in 3. bolonjsko stopnjo za častnike Slovenske vojske.