Skoči do osrednje vsebine

Delavnica o trajnostnem upravljanju vojaških vadišč

V torek, 22. oktobra, je v Hiši Evropske unije potekala delavnica trajnostnega upravljanja vadišč, ki jo je v sodelovanju z Inštitutom za varstvo narave, Ministrstvom za okolje in prostor ter Ministrstvom za obrambo organizirala pisarna za obrambno sodelovanje ZDA.

Namen delavnice je bil povezovanje, sodelovanje in ozaveščanje različnih deležnikov, ki uporabljajo, upravljajo, okoljsko varujejo ali živijo v neposredni soseščini vojaških vadišč. Zbrane je uvodoma nagovorila veleposlanica ZDA v Sloveniji Lynda C. Blanchard, ki je poudarila, da je naša skupna odgovornost, da smo dobri varuhi okolja in da moramo prisluhniti tudi ljudem in interesom ljudi, ki živijo na območjih vojaških vadišč.

Svetovalec ministra Boštjan Šefic je povedal, da vojaško usposabljanje predstavlja le del priprav za zagotavljanje varnosti državnega ozemlja in njenih prebivalcev, ter dodal: »Vadišča so nujna in nenadomestljiva za usposobljenost in izurjenost Slovenske vojske, ki mora biti pripravljena tudi za delovanje v zavezništvu, ki je strateškega pomena za Republiko Slovenijo. Prizadevamo si, da bi se v čim večji meri prilagodili in poiskali sprejemljive rešitve tako za Slovensko vojsko kot za lokalna okolja, pri čemer zagovarjamo in upoštevamo stroko ter vodimo ustrezen dialog tudi na lokalni ravni, ki pa ga bomo še okrepili. Če sem povsem konkreten – na našem največjem vadišču se zelo zavzemamo za čimprejšnje sprejetje Uredbe o zaščiti vodnega vira Malni, ki bo temeljila na strokovnih podlagah, in hkrati pripravo novega DPN, ki bo pripravljen na podlagi celovite presoje vplivov na okolje. To bosta pomembna dokumenta, ki bosta zavezovala vse, ki delujejo na tem območju, k ustreznemu delovanju in varovanju okolja.«

Delavnice o trajnostnem upravljanju vojaških vadišč sta se udeležila tudi župana občin Vipava Goran Kodelja in Postojna Igor Marentič, ki imata na svojem območju vojašnici in vojaška vadišča. Strinjala sta se, da je dobro sobivanje z vojsko mogoče ter da ima prisotnost vojske pozitivne učinke na lokalno gospodarstvo in turizem. Vipavski župan Kodelja je povedal, da je strelišče Mlake lep primer, kako lahko strelišče sobiva z mini naravnim rezervatom Mlake, saj je urejeno po vseh ekoloških standardih. V Postojni si želijo zakonske ureditve uporabe območja OSVAD Poček, ki bi po besedah Marentiča rešilo marsikatero zagato in težavo. Ob tem je župan Marentič povedal, da rezultatom monitoringa v okolju zaupajo, želijo pa si, da bi na Počku uporabljali manjše kalibre in izvajali manj vojaških vaj.

Trenutne varnostne razmere vse bolj kažejo potrebo po še bolj poglobljenem sodelovanju z zavezniki, saj le tako lahko krepimo obrambne moči in sledimo osrednjemu razvojnemu cilju države – kakovostnemu življenju za vse. Samo varno in stabilno okolje nam namreč omogoča nemoten razvoj na vseh področjih našega življenja. To seveda pomeni ustrezna usposabljanja in skupna urjenja, ki pa jih načrtujemo premišljeno in ciljno. Zaščita okolja je skrb tako države in vojske kot tudi vsakega izmed nas, saj bomo le s skupnimi napori, sodelovanjem, strpnim in argumentiranim dialogom ter ozaveščanjem vseh deležnikov to zavedanje lahko krepili.

1 / 3