Skoči do osrednje vsebine

Ukinitev registra pooblaščenih vročevalcev

20.10.2019 se je začel uporabljati pretežni del novele Zakona o kazenskem postopku (ZKP-N), torej tudi del, ki zadeva spremembe glede vročanja, v skladu s katerimi prenehajo opravljati dejavnost vročanja za sodišča pravne in fizične osebe, ki imajo dovoljenje ministra za pravosodje za opravljanje vročanja in so vpisane v register pooblaščenih vročevalcev (pooblaščeni vročevalci).

Z dnem začetka uporabe ZKP-N se ukinja tudi register pooblaščenih vročevalcev, ki ga je ministrstvo upravljalo na podlagi Pravilnika o delovanju oseb, ki opravljajo vročanje v kazenskem in pravdnem postopku.

ZKP-N določa, da vročanje v kazenskem postopku (tako kot pred tem že novela Zakona o pravdnem postopku (ZPP-E) glede pravdnega postopka) opravljajo izključno detektivi in izvršitelji (117. člen ZKP in 132. člen ZPP).

Če pooblaščeni vročevalci, ki niso detektivi in izvršitelji, do začetka uporabe ZKP-N še niso opravili vročitve, nevročena pisanja vrnejo sodišču.