Skoči do osrednje vsebine

Mag. Bojan Majcen predaval na Fakulteti za varnostne vede

V. d. generalnega direktorja mag. Bojan Majcen je sprejel povabilo prof. dr. Gorazda Meška s Fakultete za varnostne vede za predavanje študentom 1. letnika magistrskega programa Varstvoslovje. V sklopu predmeta Kriminologija in kriminalitetna politika je v torek, 22. oktobra 2019, študentom predstavil Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij.

Prof. dr. Gorazd Meško je uvodoma predstavil dolgo tradicijo uspešnega sodelovanja med fakulteto in zaporskim sistemom. V prostorih predhodnice Fakultete za varnostne vede se je pred letom 1989 izvajal tudi program Srednje penološke šole. Podal je nekaj izhodišč s primerjavo slovenskega in ameriškega zaporskega sistema, kot zanimivost je izpostavil tudi razlike v zagotovljenih proračunskih sredstvih. V Sloveniji je denimo proračun za izobraževalne ustanove bistveno večji od zaporskega – v ZDA pa so ta razmerja ravno obratna.

V nadaljevanju je mag. Majcen izpostavil nekatere glavne značilnosti prestajanja zaporne kazni v Republiki Sloveniji in delovanje uprave skozi statistične podatke. Predstavil je mrežo zaporov v naši državi in potek obravnave zaprtih oseb.

Predstavil je tudi delo pravosodnega policista in študente povabil, da se, če jih delo zanima, pridružijo našim vrstam. Študente je v okviru razprave spodbudil z vprašanjem ali vedo kaj je glavno »orožje« pravosodnega policista. To niso lisice, plinski razpršilec ali pištola, temveč komunikacija, kar poudarjamo na vseh ravneh našega delovanja. Pravosodni policisti se usposabljajo za različne situacije, tudi v tehnikah obvladovanja oseb in rokovanja s strelnim orožjem, vendar pa je ključno za razreševanje različnih dogodkov predvsem sposobnost ustrezne komunikacije. Študentje so se v predavanje vključevali z vprašanji, vezana tudi na poklic pravosodnega policista. Predstavitev se je zaključila z ogledom dokumentarnega filma, posnetega v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni.

1 / 2