Skoči do osrednje vsebine

Uradna predaja rekonstruirane regionalne ceste v Lovrencu na Dravskem polju namenu

Lovrenc na Dravskem polju, 18. 10. 2019 - Direkcija za infrastrukturo in Občina Kidričevo sta zaključili s projektom rekonstrukcije regionalne ceste R2-432/1285 Majšperk–Apaški križ skozi naselje Lovrenc na Dravskem polju.

Projekt ureditve ceste je vključeval obnovo vozišča v dolžini 2,1 kilometra v ter izven naselja. V naselju je bila izvedena še rekonstrukcija dveh križišč ter ureditev para avtobusnih postajališč.

Za zagotovitev višjega nivoja prometne varnosti je v naselju potekala izgradnja obojestranskih pločnikov in kolesarske steze ter postavitev cestne razsvetljave, izven naselja pa je bila ločeno od ceste izvedena skupna površina za pešce, kolesarje in traktorje.

Vrednost gradbenih del, ki so se pričela konec julija 2017, znaša 2.492.867,44 evrov. Od tega je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo zagotovila 2.083.091,57 evrov, Občina Kidričevo pa 409.775,87 evrov.

Na območju Občine Kidričevo, kjer leži 17,68 kilometrov cest, ki so v upravljanju Direkcije za infrastrukturo, se bodo v kratkem pričela dela na  izvedbi krožnega križišča na cesti R2-432/6276 Apaški križ–Kidričevo v naselju Kidričevo. Gradbena dela so v vrednosti 454.013,09 evrov, od tega bo Direkcija zagotovila 293.810,64 evrov, Občina Kidričevo pa 160.202,45 evrov.

V prihodnje so predvidene tudi številne obnove cest v skupni dolžini cca. 10,5 kilometra. Med drugim je predvidena obnova in ojačitev dobrih 4 kilometrov vozišča in obnova križišč na glavni cesti G1-2 Slovenska Bistrica–Hajdina z izgradnjo vodotesne meteorne kanalizacije, ker vozišče poteka preko vodozbirnega področja. Dela, ki so ocenjena na 3,8 milijona evrov, bo v celoti financirala Direkcija RS za infrastrukturo. V planu obnov v prihodnjih letih je tudi odsek 6276 Apaški križ–Kidričevo med km 0,100 do km 1,664 v ocenjeni vrednosti 656 tisoč evrov, odsek 0392 Pragersko–Šikole med km 1,760 in km 5,322 v ocenjeni vrednosti 1,5 milijona evrov in odsek 0393 Šikole–Hajdina med km 0,000 in km 1,160, v ocenjeni vrednosti 487 tisoč evrov.

V prihodnjem letu pa je predviden pričetek gradbenih del izgradnje obvoznice mimo Kidričevega in tovarne Talum. V sklopu izgradnje obvoznice bodo zgrajene še priključne in servisne ceste, 2 kilometra traktorske ceste ter skoraj 3 kilometre mešane poti, in sicer traktorske, kolesarske in pešpoti. Projekt bo vključeval še izgradnjo podvoza pod industrijskim tirom podjetja Talum in podhod za divjad. Ocenjena vrednost gradbenih del znaša 14,7 milijona evrov. Predvideno je, da se bo projekt sofinanciral s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 6,6 milijona evrov. Predvidoma bo v pričetku decembra  objavljen razpis za izvedbo del.