Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis »Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost«

Cilj javnega razpisa je s pomočjo usposabljanj krepiti kompetence mladih, kar prispeva k povečevanju deleža zaposlenih mladih po izhodu iz operacije ter prispeva k znižanju brezposelnosti mladih. V operacije bo skupaj vključenih najmanj 546 mladih brezposelnih, od tega 217 mladih v vzhodni in 329 mladih v zahodni kohezijski regiji.

Danes, 18. 10. 2019, je bil v Uradnem listu RS, št. 62/2019, objavljen javni razpis »Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost«.

Z javnim razpisom se zagotavlja trajno vključevanje mladih na trg dela s pomočjo inovativnih projektov, s katerimi se bodo krepile splošne in specifične kompetence mladih za njihovo večjo zaposljivost, kot tudi aktivno državljanstvo. Spodbuja se inovativne oblike mladinskega dela pri reševanju problematike brezposelnosti mladih, ki bodo imele tudi širše učinke na področje mladinskega dela in mladinske politike.

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev javnega razpisa znaša 2.013.800,00 EUR, od tega 836.609,02 EUR za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in 1.177.190,98 EUR za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija.

Upravičeni prijavitelji so organizacije v mladinskem sektorju.

Rok za oddajo prijav na javni razpis je v sredo, 27. 11. 2019.  

Urad RS za mladino vabi na informativni dan, ki bo v ponedeljek, 28. 10. 2019 ob 13. uri, v veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana. Prijav ni.

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Urada RS za mladino.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.