Skoči do osrednje vsebine

Hmeljarji lahko oddajo vlogo za pridobitev finančne pomoči za nov ukrep "Odvoz in uničenje okuženih rastlin hmelja"

Vlada RS je zaradi nepredvidenega množičnega izbruha karantenskega škodljivega organizma rastlin hmelja potrdila Program izvedbe ukrepov za preprečevanje širjenja in zatiranje viroidnih zakrnelosti hmelja za obdobje 2019–2021 in določila stroške ukrepov. Hmeljarji do 4. novembra 2019 lahko na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja oddajo vlogo za pridobitev finančne pomoči za odvoz in uničenje okuženih rastlin hmelja.

Vlada RS je na svoji 48. seji zaradi nepredvidenega množičnega izbruha karantenskega škodljivega organizma rastlin hmelja potrdila Program izvedbe ukrepov za preprečevanje širjenja in zatiranje viroidnih zakrnelosti hmelja za obdobje 2019–2021 in določila stroške ukrepov. Ti so ocenjeni na 2.700.173,50 evrov.

Kljub izvajanju predpisanih ukrepov se je nepričakovano zelo razširila viroidna zakrnelost hmelja, neozdravljiva bolezen hmelja, ki lahko povzroči veliko gospodarsko škodo. Množičnega izbruha ni bilo mogoče predvideti v načrtovanju sredstev v času rebalansa proračuna za leto 2019, saj je bil predpis, ki določa strožje ukrepe objavljen naknadno, in sicer marca 2019. Pred sprejetjem predpisa je bilo namreč potrebno izdelati strokovne podlage in možne ekonomske posledice za pridelovalce in proračun v primeru opustitve uradnih ukrepov, nadaljevanja z veljavnimi uradnimi ukrepi ali sprejetja novih, strožjih ukrepov.

Finančna sredstva za izvajanje ukrepov preprečevanja širjenja virodnih zakrnelosti hmelja so bila načrtovana v proračunu Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) za leto 2019, vendar ne v obsegu, kot ga zahteva množični izbruh bolezni.

Glede na strokovne podlage in izkušnje širjenja viroidne zakrnelosti hmelja v zadnjih letih UVHVVR ocenjuje, da bo obseg krčenja potencialno okuženih rastlin najmanj 85 hektarjev v letu 2019, najmanj 30 hektarjev v letu 2020 in najmanj 20 hektarjev v letu 2021. Strožji ukrepi so nujni, kajti v nasprotnem primeru bo zaradi napredovanja bolezni ogrožena pridelava hmelja v Sloveniji v obsegu 1600 hektarjev, s tem pa tudi obstoj same panoge.

S sprejetjem omenjenega programa se bo izvajal nov ukrep "Odvoz in uničenje okuženih rastlin hmelja".
V letu 2019 so pri uničenju števila rastlin hmelja nastale velike količine okuženih podzemnih in nadzemnih delov rastlin (korenik in hmeljevine), ki predstavljajo tveganje za širjenje viroida. Z vidika zmanjševanja tveganja za nastanek novih okužb in preprečevanja širjenja bolezni je treba zagotoviti odvoz korenik in hmeljevine v uradno odobrene kompostarne, bioplinarne, sežigalnice ali jih zakopati na ustrezen način. S finančno podporo se spodbuja nadzorovan odvoz in uničenje rastlinskih ostankov okuženih rastlin.

Hmeljarji lahko vlogo za pridobitev finančne pomoči na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja vložijo najkasneje do 4. novembra 2019. Izpolnjeno in podpisano vlogo morajo oddati s priporočeno pošiljko na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana ali jo oddati osebno v sprejemni pisarni Agencije (v času uradnih ur vložišča).

Agencija bo o dodelitvi sredstev odločila z odločbo najkasneje do 2. decembra 2019. Odobrena sredstva bodo izplačana do konca letošnjega leta.