Skoči do osrednje vsebine

Vmesna evalvacija 9 programov, izbranih v okviru javnega razpisa »Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih programov (TRL 3-6)«

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v prvi polovici 2019 v sodelovanju s tujimi strokovnjaki iz različnih držav izvedlo vmesno evalvacijo devetih raziskovalno-razvojnih programov, ki so bili izbrani v okviru javnega razpisa z naslovom »Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih programov (TRL 3-6)«. Ključen poudarek javnega razpisa je spodbujanje priprav in izvajanja konzorcijskih raziskovalnih projektov, ki povezujejo partnerje iz industrije, gospodarstva in javnega raziskovalnega sektorja. S tem namenom so projekti usmerjeni v krepitev zmogljivosti razvoja in uporabe novih tehnologij za razvoj novih konkurenčnih izdelkov, storitev in procesov na prednostnih področjih pametne specializacije Slovenije.

Z namenom doseganja ciljev javnega razpisa, to je usmerjenost k novim produktom in storitvam z visoko dodano vrednostjo in izkazanim tržnim potencialom na mednarodni ravni ter posledično večji konkurenčnosti udeleženih partnerjev v verigah vrednosti, se izbrani programi osredotočajo na prednostna področja, ki so ključna za uspešen prodor Slovenije na globalne trge in celovitejšo vključitev v globalne verige vrednosti.

Prednostna področja:

  1. Pametna mesta in skupnosti
  2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
  3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
  4. Trajnostna pridelava hrane
  5. Tovarne prihodnosti
  6. Zdravje-medicina
  7. Mobilnost
  8. Razvoj materialov kot končnih produktov

Programi so sofinancirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in sredstev nacionalnega proračuna kot dovoljene državne pomoči v skladu s Shemo državnih pomoči »Program za spodbujanje raziskav in razvoja MIZŠ na področju znanosti za obdobje 2016-2020«. Izbranih je bilo devet programov konzorcijev, v skupni vrednosti sofinanciranja 53.595.766 EUR .

Vmesna evalvacija je podala skupno oceno napredka in sposobnosti za uspešno doseganje zastavljenih ciljev in rezultatov programa v obdobju izvajanja aktivnosti ter oceno programa in posameznih raziskovalno razvojnih projektov z vidika ključnih ciljev javnega razpisa: doseganje mednarodne odličnosti v znanosti in razvoju, sodelovanje med znanostjo in podjetji, gospodarstvom, vzpostavitev kakovostnega partnerstva, z namenom trajnostne naravnanosti, dolgoročnega razvoj in sodelovanja po zaključku financiranja, doseganje kritične mase za razvoj in prenos znanja.

Evalvacija je bila izvedena s strani mednarodnih strokovnjakov, ki delujejo na področjih povezanih z vsebino posameznih programov.

Evalvacije so bile izvedene in zapisane v angleščini. Zaradi ohranjanja enotne terminologije jih v angleškem jeziku tudi objavljamo.

Evalvacija posameznega projekta