Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Meže

V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Meže v občini Črna na Koroškem«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3,8 milijona evrov. Od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval okvirno 1,6 milijona evrov.

Projekt celovito ureja odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območju občine Črna na Koroškem. Naložba obsega gradnjo kanalizacije v dolžini 2,6 km in izgradnjo čistilne naprave Črna. Po zaključku projekta bo dosežena najmanj 98,21 odstotna priključitev na kanalizacijo. S tem se bodo zmanjšale tudi emisije v vode.

Za več informacij se lahko obrnete Ministrstvo za okolje in prostor oziroma Občino Črna na Koroškem.