Skoči do osrednje vsebine

Državna sekretarka mag. Petra Culetto je nagovorila zbrane na konferenci »Vse krajine štejejo! K večji kakovosti bivanja s krajinsko politiko«

Na zaključni konferenci »Vse krajine štejejo! K večji kakovosti bivanja s krajinsko politiko«, 10.10.2019, v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, so sodelavci projekta Varstvo in razvoj slovenske krajine: Izhodišča za oblikovanje krajinske politike, predstavili predlog koncepta Krajinske politike Slovenije.

Državna sekretarka med uvodnim nagovorom

Dediščina dopolnjuje kakovost življenjskega okolja | Avtor MAO

1 / 2

Ta je zastavljena kot širok sistemski okvir za delovanje družbe na področju urejanja krajine, ki temelji na družbenem dogovoru o sistemu vrednot in ciljih razvoja ter o načinih delovanja na področju varstva, načrtovanja in upravljanja krajine. Prvi cilj tovrstnega delovanja je povečanje skrbi za varstvo in razvoj krajine kot zagotovilo za večjo kakovost bivanja, gospodarski razvoj in krepitev. Predstavljen je bil nabor ciljev in ukrepov krajinske politike, katerih izvajanje predstavlja korak v smeri povezanega in učinkovitega medsektorskega pristopa k načrtovanju, varstvu in upravljanju krajine.

S konferenco se DKAS pridružuje praznovanju Meseca prostora in Dneva krajin.

Državna sekretarka mag. Petra Culetto je v uvodnem nagovoru med drugim izpostavila, da dediščina dopolnjuje kakovost življenjskega okolja, zato je ohranjanje dediščinskih kulturnih krajin in krajinskega konteksta druge dediščine pomembno za trajnostni razvoj. Poudarila je, da so predstavljena izhodišča in cilji krajinske politike zelo pomembni za ohranjanje kulturne dediščine Slovenije in prepoznavnosti države tudi v mednarodnem prostoru. Pri iskanju sinergij med vizijo in cilji kulturne in krajinske politike je zelo pomemben pomen identitete. Usmeritev v razvoj, ki izhaja iz zgodovinsko izpričanih in zatečenih vrednot, podpira identiteto in ohranjanje kulturnih vrednosti krajin, s tem pa izjemnost Slovenije in priložnost, da zaradi dobro upravljanih območij dediščine in kulturne krajine ostane prepoznavna.