Skoči do osrednje vsebine

Premier Šarec uradno odprl 13. strateško konferenco o trgovini

Predsednik vlade Marjan Šarec je danes dopoldne na Brdu pri Kranju uradno odprl 13. strateško konferenco o trgovini, ki jo organizira Trgovinska zbornica Slovenije v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani. Letošnja konferenca poteka pod naslovom »Kupec in digitalizacija – človek in tehnologija – ali kam naprej v trgovini.« Predsednik vlade je v uvodnem nagovoru podal nekaj svojih stališč, pogledov in dodatnih spodbud za nadaljnjo rast te pomembne gospodarske panoge.

Premier je vse navzoče na konferenci najprej pozdravil in pripomnil, da je »ta konferenca zagotovo priložnost za izmenjavo mnenj, za pogovore, za to, da vidimo, kje smo in kakšna je prihodnost, kajti prihodnost je tista, ki nas mora okupirati, ki nas mora skrbeti. Časi se spreminjajo, prihajamo v dobo digitalizacije. Sicer ne tako hitro, kot bi si včasih želeli, ampak vendarle. Tudi trgovska dejavnost podlega tem spremembam.«

Potem se je navezal na človeške vire v dejavnosti in komentiral, da je »prijetno srečati človeka na delovnem mestu, ki ve, kaj prodaja, ki ve, komu prodaja, ki se spozna na zadevo«. Predsednik vlade je prepričan, da je v vrstah predstavnikov podjetij, ki so prisotni na današnji konferenci, veliko takih ljudi. »Le tako lahko dejavnost tudi raste. Ker vsa digitalizacija, vsi moderni prijemi in vse znanje, ki ga dobimo na fakultetah, nam ne morejo nič pomagati, če nismo ljudje, če nismo vešči tega, kar delamo, in če seveda tudi strank ne dojemamo kot svojih partnerjev.«

Dotaknil se je tudi socialnega dialoga in povedal: »Socialni dialog je za nekaj časa zastal, vendar nam ga je uspelo spet pognati z nekimi novimi prijemi, in prav je tako. Socialni dialog je nujen, nujno je imeti telo, kjer se razpravlja o vseh ukrepih, kjer ima vsak pravico povedati tisto, kar misli.«

»Trgovinska dejavnost je zelo vpeta v gospodarska gibanja in tudi zadnji ukrep Banke Slovenije, ki bo omejil potrošniške kredite, bo zagotovo vplival tudi na to. V zadnjem času raste notranja potrošnja, kajti izvoz se nekoliko upočasnjuje, kar je posledica ohlajanja. To bomo zagotovo z zamikom čutili tudi mi. Domača potrošnja ne more reševati izvoza, ker je slovensko gospodarstvo izvozno naravnano. Treba se je zavedati, da če bomo nerealni, če se bomo na eni strani panično odzvali na ohlajanje ali po drugi strani zamahnili z roko v smislu, saj to pa nič ni – v tem primeru ne bomo uspešni. Vedno je treba spremljati zadeve, vedno je treba biti pozoren na vse znake in vedno se je treba odzvati z zdravim razumom.«

Premier je opozoril tudi, da si »Republika Slovenija največkrat sama naredi težave in potem ne moremo biti konkurenčni, dovolj okretni v tem svetu, ki se nezadržno spreminja politično, geostrateško in tudi gospodarsko. Če bomo uspešni pri zniževanju javnega dolga, to pa pomeni tudi javno porabo, ki je vzdržna, ne tako, kot nekateri mislijo, da se da delati neodplačno, da se vse da delati iz poračuna, potem smo na dobri poti, da naslednja ohladitev, ki pride, ne bo spet trajala desetletje, kot je trajala pretekla tudi zaradi naših napak. Zavedamo se, da je trgovska dejavnost izredno občutljiva, da je tukaj nizka stopnja dodane vrednosti, in to imamo vedno tudi v mislih.«

Na koncu nagovora je predsednik vlade vsem sodelujočim zaželel plodno debato in pozval k nadaljnjemu odprtemu dialogu med vsemi partnerji.

Ob robu

Trgovinska dejavnost je med najpomembnejšimi gospodarskimi dejavnostmi tako na ravni EU kot v Republiki Sloveniji, saj ustvari dobro tretjino vseh prihodkov slovenskega gospodarstva in zaposluje več kot 100.000 ljudi. Strateška konferenca o trgovini je postala osrednje strokovno in družabno zborovanje v Sloveniji, ki se ga po navedbah organizatorjev vsako leto udeleži več kot 450 domačih in tujih strokovnjakov, gospodarstvenikov in drugih gostov. Pri vsebinski pripravi konference trgovinska zbornica skupaj z ekonomsko fakulteto sledi svetovnemu in evropskemu razvoju trgovine, zato sta, kot navajajo organizatorji, vsem že uspešno izvedenim konferencam skupna pogled v prihodnost trgovinske dejavnosti in predstavitev najboljših poslovnih praks. Na tokratni konferenci gostijo vrhunske tuje in domače strokovnjake, ki predstavljajo svetovna gibanja v trgovini. Ta se nanašajo na medsebojno odvisnost ter povezanost med kupcem, njegovimi željami in omejitvami na eni strani ter na nove tehnološke trende in digitalizacijo na drugi strani. Konferenca je tudi odlična priložnost za izmenjavo pogledov, stališč in predlogov v zvezi z aktualnimi gospodarskimi in družbenimi razmerami tako v naši državi kot v širšem regijskem prostoru in prostoru EU.