Skoči do osrednje vsebine

Poklukar: Varnost je prvi pogoj, da lahko posameznik, družba in država v polnosti živijo, se razvijajo in rastejo

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je danes, 16. oktobra 2019, nagovoril udeležence 4. Dneva nacionalne varnosti v Ljubljani.

Kot je izpostavil minister Poklukar, je temelj vsake demokratične, pravne in suverene države notranja varnost. »Slovenija je varna država. To nam priznavajo vsi, tudi mednarodni strokovnjaki s tega področja. A zavedati se moramo, da je odgovornost vseh nas, da to visoko stopnjo varnosti zadržimo in ohranimo tudi v prihodnje.« Varnostno okolje se nenehno spreminja in pred nas postavlja številne sodobne varnostne izzive. Odgovor na te izzive pa je usklajen in hiter odziv vseh nosilcev nacionalno-varnostnega sistema v Sloveniji. »Policija kot nosilka notranje varnosti ima tu ključno vlogo. Zato bom kot minister za notranje zadeve vedno stremel k temu, da policiji tudi v prihodnje omogočimo kakovostno in učinkovito opravljanje njenega poslanstva.«

Za kakovostno opravljanje poslanstva policije je eden od nujnih korakov sprejetje ključnih strateških dokumentov, kot sta nova Resolucija o strategiji nacionalne varnosti in Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete. Poleg tega policija nujno potrebuje sodobnejša pooblastila. »V ministrstvu obžalujemo, da je Ustavno sodišče določene zakonske rešitve razveljavilo, s čimer nikakor ne moremo biti zadovoljni. V ministrstvu že pripravljamo nove zakonske spremembe in v skladu z odločitvijo Ustavnega sodišča bom ustrezna pooblastila policije ponovno predlagal. Dejstvo je, da policija v 21. stoletju lahko učinkovito dela in ukrepa le, če ima za to sodobna pooblastila in zakonska orodja.« V družbi se ob tem porajajo vprašanja o širini teh pooblastil. »A naj takoj jasno povem. Slovenska policija je najbolj nadzorovan državni organ in imamo učinkovite mehanizme nadzora nad delom policije, ki v praksi delujejo.«

Z roko v roki s sodobnejšimi pooblastili gredo ustrezna sredstva in oprema. »Zadovoljen sem, da je Vlada Republike Slovenije to področje prepoznala kot prednostno. In zato Ministrstvu za notranje zadeve in Policiji namenila stabilna proračunska sredstva, ki nam omogočajo nadaljnji razvoj in modernizacijo.« Tako za policijo nabavljamo osebno zaščitno opremo, različno orožje in strelivo, številna prevozna sredstva, tehnična sredstva, danes bo dobavljen nov policijski helikopter, nadgrajujemo informacijske sisteme.

Ključno vlogo v vsaki organizaciji imajo njeni zaposleni – v našem primeru seveda policistke in policisti. Kadrovska slika v policiji ni optimalna. Zato si minister s svojo najožjo ekipo že od začetka mandata prizadeva za čim hitrejše in čim bolj kakovostno zapolnjevanje kadrovske vrzeli. Tako je bila že lani ustanovljena delovna skupina za promocijo zaposlovanja v policiji, v ministrstvu pa interna delovna skupina intenzivno preučuje možnosti in ukrepe s kadrovskega, organizacijskega, izobraževalnega, promocijskega in stanovanjskega področja. »Osebno sem zelo vesel, da sem pred nekaj dnevi na policijsko pot pospremil 76 novih policistk in policistov, ki so z delom že začeli na različnih policijskih upravah po Sloveniji. Poleg tega imamo trenutno v Višji policijski šoli več kot 180 policistov kandidatov, veliko zanimanje je za policiste nadzornike državne meje, visoko je tudi število novih pomožnih policistov, kar 62 kandidatov je uspešno opravilo izbirni postopek. To me navdaja z optimizmom, da smo na pravi poti in da so sprejeti ukrepi učinkoviti.«

Že od začetka mandata posebno pozornost namenjamo urejanju položaja zaposlenih v policiji. Decembrski podpis stavkovnega sporazuma s policijskima sindikatoma je pripomogel k izboljšanju pogojev za delo policistk in policistov. Od podpisa stavkovnega sporazuma nam je uspelo realizirati večino stavkovnih zahtev. Trenutno potekajo pogajanja o spremembah in dopolnitvah Kolektivne pogodbe za policiste, s katerimi se ureja karierni sistem v policiji, čakamo pa tudi rezultate primerjalne analize vrednotenj delovnih mest za zaposlene v javni upravi s posebnimi pooblastili. Prav tako smo v okviru stavkovnega sporazuma policiji zagotovili dodatnih 15 milijonov evrov za delovno uspešnost v projektu Varovanje schengenske meje EU. Poleg tega pa so bile na podlagi že dogovorjenih zavez na ravni reprezentativnih sindikatov javnega sektorja vsi zaposleni uvrščeni en plačni razred višje, prav tako so višji dodatki. Če primerjamo povprečne obračunane plače policistov (brez kandidatov za policista), lahko vidimo, da se je njihov materialni položaj izboljšal. Tako je npr. povprečna bruto plača v VI. tarifnem razredu za december 2018 znašala 2.007,29 evra, za januar 2019 pa 2.312,16 evra.

Minister se je dotaknil tudi nezakonitih migracij. Število nezakonitih prestopov državne meje se povečuje že četrto leto zapored, letos jih je bilo že več kot 12.800. »Nezakonite migracije so močno povezane s tihotapljenjem in organiziranim kriminalom. Slovenska policija je tu zelo učinkovita, varovanje južne meje je ena njenih prednostnih nalog. Pri tem poudarjam, da slovenska policija obvladuje stanje na področju migracij in svoje naloge opravlja strokovno in profesionalno

Ob koncu je minister poudaril, da je za zagotavljanje notranje varnosti nujno sodelovanje in povezovanje z ostalimi deležniki, ki tvorijo celovit in učinkovit nacionalno-varnostni sistem. »Iz lastnih izkušenj, ki sem jih skozi svojo dolgoletno kariero pridobil znotraj vseh treh podsistemov, lahko z gotovostjo zatrdim, da je sistem nacionalne varnosti v Republiki Sloveniji uigran in da deluje. Hkrati pa je to tudi standard, ki ga moramo vedno znova ohranjati in si prizadevati, da ga na tako visoki ravni zadržimo tudi v prihodnje. To je naša dolžnost in odgovornost do slehernega prebivalca naše države. Kajti, varnost je pravica vsakega posameznika. Je vrednota, ki vpliva na vsa področja človekovega delovanja in obenem tudi na družbo kot celoto. Varnost je namreč tisti prvi pogoj, ki mora biti izpolnjen, da lahko posameznik, družba in država v polnosti živijo, se razvijajo in rastejo,« je zaključil minister.