Skoči do osrednje vsebine

Obisk v Videmski pokrajini

Na Državni večstopenjski šoli Pavel Petričič, s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom.

Ministra je sprejel ravnatelj Davide Clodig, ki je eden izmed sedmih pred kratkim potrjenih slovenskih ravnateljev na tem področju.

Minister Česnik si je nato ogledal dve uredništvi - Dom in Novi Matajur. Na uredništvu Dom-a se je srečal z Eziom Gosgnach in Marinom Qualizza. V uredništvu Novega Matajurja, pa z Micheleom Obit in Rudijem Pavšičem. Oba uredništva sta zelo aktivna tako v tiskanih kot v spletnih medijih.

Sledil je še ogled Etnografskega muzeja Bardo, ki je zaslužen za ohranjanje dragocenih zgodovinskih predmetov, ki so bili rešeni po velikem potresu leta 1976. Prav tako skrbi za kulturno popestritev in ohranjanje slovenskega jezika v lokalni skupnosti.

Za zaključek pa je minister Česnik obiskal še dve kulturni društvi v Kanalski dolini. V Združenju don Mario Černet se je srečal z Anno Wedam in člani. V Slovenskem kulturnem središču Planika pa z Rudijem Bartalothom in učitelji glasbe. Obe društvi sta predstavili svoje delovanje in trud, ki ga vlagajo v svoje pomembno poslanstvo - ohranjanje slovenskega jezika in kulture.