Skoči do osrednje vsebine

Minister za zdravje na delovnem sestanku o povečanju števila vpisov na medicinskih fakultetah

Eden od ukrepov za reševaje problematike pomanjkanja zdravnikov je tudi povečanje števila vpisnih mest na obeh medicinskih fakultetah. Minister za zdravje Aleš Šabeder se je danes srečal z ministrom za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernejem Pikalom, dekanoma medicinskih fakultet v Ljubljani in Mariboru prof. dr. Igorjem Švabom in red. prof. dr. Ivanom Krajncem ter direktorjema ljubljanskega in mariborskega univerzitetnega kliničnega centra prof. dr. Vojkom Flisom in Janezom Poklukarjem ter rektorjem Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravkom Kačičem.

Delovni sestanek predstavnikov ministrstev za zdravje ter izobraževanje, znanost in šport s predstavniki ljubljanske in mariborske medicinske fakultete

Minister za zdravje je medicinskima fakultetama konec poletja že podal predlog o povečanju števila vpisnih mest, in sicer na ljubljanski za 20 vpisnih mest in na mariborski za 30. Po letu 2011, ko sta obe fakulteti imeli najvišje število razpisanih vpisnih mest – v Ljubljani 220 in v Mariboru 96 –, se je število vpisnih mest zmanjšalo.

Na ljubljanski fakulteti so leta 2012 zaradi prostorske stiske in dotrajanosti stavbe razpisali 40 mest manj, torej 180, v zadnjih petih letih pa jih razpisujejo letno le 150. Kljub zmanjšanju vpisnih mest pa se je povečalo število vpisnih mest za nadaljevanje študija po merilih za prehode, za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva ter diplomante in študente, ki se odločijo za vzporedni študij. Na mariborski fakulteti pa so po letu 2012 zaradi pomanjkanja finančnih sredstev zmanjšali število vpisnih mest na 86, vendar obenem ohranili dodatna štiri vpisna mesta za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva.

O povečanju števila vpisnih mest na obeh medicinskih fakultetah so se načeloma strinjali vsi prisotni. V nadaljnjem koraku bosta dekana preverila, kaj bi morebitno povečanje števila študentov pomenilo za proces študija in financiranje.