Skoči do osrednje vsebine

4. Dan nacionalne varnosti združil strokovne razpravljavce iz številnih institucij slovenskega sistema nacionalne varnosti

Na Fakulteti za družbene vede danes poteka 4. Dan nacionalne varnosti, ki ga fakulteta soorganizira z IVK inštitutom za varnostno kulturo in Fakulteto za varnostne vede Univerze v Mariboru. Tudi letos želijo z dogodkom, ki je združil številne institucije slovenskega sistema nacionalne varnosti, ozaveščati o pomenu varnosti v družbi in omogočiti široko strokovno razpravo o spoprijemanju s sodobnimi varnostnimi izzivi.

Zbrane je uvodoma nagovorila dekanja Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, prof. dr. Monika Kalin Golob, ki je izrazila zadovoljstvo, da fakulteta gosti tako pomemben dogodek. Med drugim je poudarila, da je področje varnosti izjemno zapleteno, kompleksno in potrebuje interdisciplinarno sodelovanje ter sodelovanje stroke in odločevalcev, saj je, čeprav se zdi, da so velike svetovne vojne za nami, »sodobna tehnologija sposobna vstopiti v naše svetove prav tako rušilno, ogroziti intimnost naših misli in celovitost naših življenj. Za to že dolgo niso več potrebni muškete, mačete, meči, topovi in mine, ampak cinično poimenovane pametne rakete, računalniški čipi, sovražne besede v družbenih omrežjih in za govorniškimi odri, ukradeni podatki, posegi v zasebnost,« je še izpostavila.   

Vodja programsko-organizacijskega odbora Dneva nacionalne varnosti in direktor Inštituta za varnostno kulturo, Andrej Kovačič, je v svojem nagovoru poudaril, da varnost postaja čedalje bolj cenjena vrednota, zato je med drugim pomembno vključevanje mladih v nacionalno varnostne in družbene podsisteme. »Mladi so del nas, so naša prihodnost, vključiti pa jih moramo že danes, da bodo v prihodnosti znali prevzemati odgovornost za naše skupne vrednote,« je izpostavil.

Izr. prof. dr. Andreja Sotlar, dekan Fakultete za varnostne vede Univerze v Maribor je v pozdravnem nagovoru izrazil zadovoljstvo, da prireditev Dan nacionalne varnosti poteka že četrto leto zapored, da so jo poleg organizatorjev za svojo sprejeli tudi državni organi, ki skrbijo za zagotavljanje varnosti, da ima tudi politično podporo in da se počasi oblikuje tudi njen format – to je srečanje strokovnjakov, znanstvenikov, študentov in dijakov.

Boštjan Poklukar, minister za notranje zadeve Republike Slovenije, je v nagovoru zbranim med drugim poudaril, da je za zagotavljanje notranje varnosti nujno sodelovanje in povezovanje z ostalimi deležniki, ki tvorijo celovit in učinkovit nacionalno-varnostni sistem. »Iz lastnih izkušenj, ki sem jih skozi svojo dolgoletno kariero pridobil znotraj vseh treh podsistemov, lahko z gotovostjo zatrdim, da je sistem nacionalne varnosti v Republiki Sloveniji uigran in da deluje. Hkrati pa je to tudi standard, ki ga moramo vedno znova ohranjati in si prizadevati, da ga na tako visoki ravni zadržimo tudi v prihodnje. To je naša dolžnost in odgovornost do slehernega prebivalca naše države. Kajti, varnost je pravica vsakega posameznika. Je vrednota, ki vpliva na vsa področja človekovega delovanja in obenem tudi na družbo kot celoto. Varnost je namreč tisti prvi pogoj, ki mora biti izpolnjen, da lahko posameznik, družba in država v polnosti živijo, se razvijajo in rastejo,« je zaključil minister.

Zbrane je nagovoril tudi minister za obrambo Karl Erjavec, ki je povedal, da je potrebno javnosti ozaveščati o pomenu varnosti, saj varnost ni sama po sebi dana in dodal: »Brez varnosti ni demokracije. Ni vladavine prava. Ni človekovih pravic. Ni javnega zdravstva. Ni javnega šolstva ampak so samo grozote. Takšni dnevi kot je današnji Dan nacionalne varnosti so zato zelo pomembni.« V nadaljevanju nagovora je izrazil zadovoljstvo nad sprejetjem Resolucije o strategiji nacionalne varnosti. Nosilec je bilo Ministrstvo za obrambo, ampak gre za medresorski projekt, kjer so bili udeleženi tudi Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Ministrstvo za zunanje zadeve in drugi. Z novo Resolucijo o strategiji nacionalne varnosti smo v Sloveniji odgovorili na spremembe varnostnega okolja naše države ter s tem zagotovili podlago za pripravo področnih strategij ter strateških načrtov, s katerimi se bo resolucija udejanjala v praksi. Za obrambni sistem to med drugim pomeni pripravo predloga nove Resolucije o dolgoročnem programu opremljanja in razvoja Slovenske vojske,  Obrambne strategije Republike Slovenije in Srednjeročnih obrambnih programov.

Sledila je okrogla miza Zagotavljanje notranje varnosti Republike Slovenije – izzivi državnih, lokalnih in zasebnih organizacij, na kateri so sodelovali: Jože Senica, namestnik generalne direktorice Policije, Roman Fortuna, vodja Mestnega redarstva MOL in Branko Slak, predsednik Zbornice za razvoj slovenskega zasebnega varovanja. Razpravljavci so se dotaknili ključnih izzivov s katerimi se srečujejo njihove organizacije, pojasnili njihovo vlogo pri zoperstavljanju sodobnim grožnjam, ocenili ustreznost kadrovskih, materialnih in finančnih virov za izpolnjevanje svojega poslanstva in pojasnili, kako poteka sodelovanje z drugimi subjekti zagotavljanja (notranje) varnosti v RS.

Po zaključeni okrogli mizi je potekala podelitev priznanj za policista, vojaka in varnostnika leta 2018. Vojak leta je postal pripadnik SV, desetnik Blaž Režek, policist leta je postal Mihael Berlic iz PU Ljubljana Moste, varnostnik leta pa Kristjan Devetak iz podjetja HIT, d.d.

Popoldanski del pa je namenjen različnim strokovnim predavanjem na teme s področja nacionalne varnosti.