Skoči do osrednje vsebine

Ministrica Andreja Katič na konferenci ministrov za pravosodje Sveta Evrope o dostopu do pravosodja v digitalni dobi

Ministrica za pravosodje Andreja Katič in državni sekretar Gregor Strojin sta se 14. in 15. oktobra 2019 v Strasbourgu na povabilo Sveta Evrope in Francije, kot trenutno predsedujoče Odboru ministrov Sveta Evrope, udeležila konference ministrov za pravosodje Sveta Evrope, ki se je osredotočala na digitalne izzive v pravosodju v Evropi.

Ministri so v razpravi predstavili napredke na področju novih tehnologij, predvsem nacionalne informacijske rešitve oz. orodja, ki prinašajo hitrejše, cenejše, bolj transparentne in okolju prijazne sodne postopke, ter povečujejo dostop do pravice in kakovost njene izvedbe. Ministri so bili enotni, da pri uporabi novih tehnologij ne smemo zanemariti standardov človekovih pravic in temeljnih svoboščin, še posebej varovanja osebnih podatkov. Strinjali so se, da razvoj digitalnih tehnologij predstavlja tako priložnost kot tudi izziv za pravosodne sisteme, ki temeljijo na prevladi prava, spošotvanju človekovih pravic in načelih sodniške neodvisnosti, nepristranskosti in učinkovitosti. Nove tehnologije imajo pomembne posledice za državljane, ki iščejo dostop do prava in pravice, kot tudi na učinkovitejši pregon kaznivih ravnanj.

Izzivi, priložnosti ter odgovornosti razvoja novih tehnologij na področju umetne inteligence terjajo nadaljnje mednarodno sodelovanje za zagotovitev ustreznega delovanja pravnih in institucionalnih okvirjev ter mehanizmov demokratičnega nadzora. Svet Evrope na tem področju igra pomembno vlogo. Že v letu 2018 je bila sprejeta Evropska etična listina o uporabi umetne inteligence v pravosodnih sistemih in njihovem okolju, z novembrom 2019 pa bo v Svetu Evrope ustanovljen tudi poseben ad hoc odbor za umetno inteligenco (CAHAI), ki bo preučil izvedljivost in potrebne elemente pravnega okvirja za oblikovanje, razvoj in uporabo sistemov umetne inteligence v luči varovanja človekovih pravic, vladavine prava in demokracije.

Ministrica Katič je v svojem nagovoru poudarila velik pomen dostopa do sodišč in pravice skozi informatizacijo in na kratko predstavila napredek Slovenije v zadnjem desetletju. Slovenija podpira dosedanji pristop Sveta Evrope na tem področju, zato skupaj s Svetom Evrope ter UNESCO tudi organizira stranski dogodek v okviru Mednarodnih pravnih dni 74. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov pod naslovom »Umetna inteligenca: tehnologija v službi človeštva; vzpostavljanje pravnih standardov«, ki bo potekal v New Yorku 28. oktobra 2019.

Ministrica in državni sekretar sta se ob robu konference sestala na dvostranskih pogovorih tudi s predsednikom Evropskega sodišča za človekove pravice Linos-Alexandre Sicillianosom, generalno sekretarko Sveta Evrope Marijo Pejčinović Burić ter komisarko Sveta Evrope za človekove pravice Dunjo Mijatović. Vsi sogovorniki so izrazili pohvale in napredek Slovenije v zadnjih letih na področju dela Sveta Evrope ter zglednega izvrševanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice.

Državni sekretar Strojin je opravil tudi bilateralne pogovore z državnim sekretarjem madžarskega pravosodnega ministrstva Jánosem Boko in direktorjem Sveta Evrope za informacijsko družbo Janom Kleijssnom.