Skoči do osrednje vsebine

12. svetovni dan kmetic v luči boja zoper podnebnim spremembam

Organizacija združenih narodov (OZN) od leta 2008 naprej vsakega 15. oktobra obeležuje svetovni dan kmetic, s katerim skuša pozornost širše javnost usmeriti na problematiko mladih žensk v kmetijstvu. S tem Združeni narodi poudarjajo njihov prispevek h trajnostnemu kmetovanju, varni oskrbi s hrano in opozarjajo na njihovo pomembno vlogo pri zmanjševanju revščine na podeželju.

Letošnji že dvanajsti zaporedni svetovni dan kmetic pa poteka pod okoljevarstveno obarvanim sloganom »Podeželske ženske in dekleta v izgradnji podnebne trdoživosti«.

Vloga žensk v kmetijstvu tako v razvitih državah kot tudi v državah v razvoju je ključna pri vzpostavljanju in oblikovanju lokalnih ter nacionalnih gospodarstev. Poleg tega da jim njihov spol in posledično socialna vloga v tradicionalnih družbah nalagata strogo materinsko nalogo, je večina žensk na podeželju aktivno vključenih v kmetijska in gospodinjska opravila ter mnogotere druge aktivnosti, s katerimi ženske svojim družinam zagotavljajo vsakodnevno preživetje. Poleg tega pa se soočajo še z izziv oskrbe starejših in bolnih.   

Po podatkih OZN kar ena izmed treh zaposlenih žensk v svetu opravlja dela v kmetijskem sektorju. Združeni narodi ob tem dodajajo, da kmečke ženske v nerazvitem svetu z ročnim črpanjem vode zalagajo kar 80 % gospodinjstev brez tekoče vode. V EU v povprečju okrog 30 % kmetijskih gospodarstev upravljajo ženske. Ob vsem tem kmetice uživajo manj pravic od moških in se spopadajo s spolno diskriminacijo, kar je po oceni OZN največja ovira pri prizadevanjih za njihovo opolnomočenje in posledično povečanje njihove vloge v globalnem boju zoper podnebne spremembe.

Tudi v Sloveniji igrajo ženske na kmetijah ključno vlogo. Pri nas namreč delež žensk, ki so kot nosilke in družinski član udeležene pri delu na kmetijskih gospodarstvih znaša 46 %, kar je višje od povprečja EU, kjer ta delež znaša 42 %. Pri nas je že 9 % žensk lastnic kmetijskega gospodarstva, s čimer se povečuje njihova vodstvena vloga, kar je ne nazadnje tudi sporočilo letošnjega obeleževanja svetovnega dneva kmetic.

Ker se Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zaveda specifičnega socialnega položaja predvsem kmečkih žensk, je bil na pobudo ministrice dr. Aleksandre Pivec letošnjega marca ustanovljen tudi Svet za ženske na podeželju kot posvetovalno telo. Svet v okviru svojih nalog spremlja položaj žensk na podeželju in daje predloge za izboljšanje njihovega položaja, daje strokovna mnenja k ukrepom kmetijske in drugih politik, ki vplivajo na položaj žensk na podeželju, prispeva k ozaveščanju o posebnem položaju žensk na podeželju in informiranju te problematike širši javnosti ter spodbuja organizirano delovanje in medgeneracijsko sodelovanje žensk na podeželju.

Ob letošnjem prazniku kmetic bo 16. oktobra v organizaciji Zveze kmetic Slovenije v Zagorju ob Savi potekal izbor kmetice leta, ki se ga bo udeležila tudi ministrica, in s katerim želijo kmetice opozoriti na svoj vztrajni kmečki stan, na prispevek na podeželju ter na svojo pomembno vlogo v širšem pomenu.